Web sitemize hoşgeldiniz, 17 Mayıs 2022
Tarih Bilimi

Sadabat Paktı

Türkiye Balkan Antantı’nın imzalanmasıyla
batıdan gelebilecek tehlikelere karşı batı sınırını
güvence altına almıştı. İtalya’nın Doğu Akdeniz ve
Orta Doğu’ya yönelme politikası yanında
Habeşistan’a saldırması doğu sınırlarının da güvence
altına alınmasını gerekli kıldı. İtalya’nın politikaları
Türkiye gibi Orta Doğu ülkelerini de endişelendirdi.

Orta Doğu’nun güvenliğini sağlama çalışmaları
1935’te Türkiye, İran ve Irak’ın girişimleriyle
Cenevre’de başladı. Afganistan’ın da katılımıyla
Türkiye, İran ve Irak arasında Tahran’da 8 Temmuz
1937’de Sadabat Paktı imzalandı. Karşılıklı saygı esasına dayanan pakta göre: Pakta katılan devletler
birbirinin iç işlerine karışmayacaklar, sınır ihlallerinde bulunmayacaklar, birbirlerine saldırmayacaklar,
ortak çıkarları ilgilendiren konularda birbirlerine danışacaklar ve Milletler Cemiyetinin kararlarına
uyacaklardı.

Sadabat Paktı ile Orta Doğu’da bir barış ortamı oluşturulurken Türkiye de doğu sınırlarını güvence
altına almıştır. Beş yıl süreli olan Sadabat Paktı, II. Dünya Savaşı’ndan sonra önemini kaybetmiş,
1980’de İran – Irak Savaşı’nın başlamasıyla tamamen geçerliliğini yitirmiştir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz