Web sitemize hoşgeldiniz, 16 Ekim 2021
Tarih Bilimi
Anasayfa » Sanat Tarihi » Rönesans’ın Doğuşu

Rönesans’ın Doğuşu

Rönesans’ın Doğuşu

14. yüzyıla kadar Avrupa’da feodal sistem hüküm sürmüştür. 15. yüzyıla gelindiğinde feodal sistem
yerini kent devletleri ve monarşiye bırakmaya başlamıştır. Buna bağlı olarak da siyasi ve sosyal yaşamdaki
gelişmeler, sanat, bilim ve kültür alanlarında etkili olmuştur. Kilisenin yanı sıra soylu ve zengin sınıfın sanat ve
kültürle ilgilenmesi ve sanatçıları desteklemesi de Rönesans’ın doğuşunda önemli bir etkendir.

İslam dünyasının bilimsel eserleri Latinceye çevrilerek Avrupa kültürüne kazandırılmıştır. Avrupa’nın
farklı ülkelerinden İtalya’ya gelen sanatçı, sanat sever ve bilim adamları Antik Yunan ve Roma’nın heykellerini
ve mimari eserlerini incelemiş bunlara hayranlık duymuşlardır. Antik Çağdaki insanın özgürlüğü sanatçıları
etkilemiş ve eserlerine kendi sanat görüşlerini yansıtmaya başlamışlardır. Böylece kilise baskısından kurtulup
Orta Çağın katı kurallarından sıyrılmışlardır. Özgür düşüncelerin yayılması ve kültürel düzeyin yükselmesiyle
İtalya’da doğan Rönesans’ın etkileri, zamanla tüm Avrupa’da görülmüştür.  

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz