Kategori: Roma Tarihi

Roma Tarihi kategorisinde, Roma Tarihi hakkındaki konular derlenmiştir.

Roma’da Dini Görevliler

Roma’nın teşkilatında dinin önemli bir rolü vardı. Bu Roma’nın kuruluşundan beri böyleydi. Roma’da din şehirden ve kamu kurumlarından ayrılamazdı. Toplumun…

Roma Şehrinde Halk Meclisleri

Roma şehrinde cumhuriyet dönemi memuriyetleri başlıklı yazımızda adı geçen memuriyetleri ve senatoyu destekler nitelikte memurları seçen ve önemli kamu görevlerini…

Roma’da Sınıf Mücadeleleri

V. ve IV. yüzyıllarda Roma dış güçlere karşı savaşırken aynı zamanda bazı iç karışıklarla da mücadele etmek zorunda kalmıştır. Kıtlık,…

Roma’da Yeni Bir Rejimin Başlangıcı

Roma’da krallık rejiminin son yılları çeşitli mücadelelere sahne olmuştu ve bu tür mücadelelerden muzdarip olan sadece Roma değildi; kaynaklardan öğrendiğimize…

Roma Şehrinde Krallık Dönemi

Roma şehrinin başında bulunan krala yaşlılardan oluşan bir grubun destek olduğu görülmektedir. Bu grubun oluşturduğu kuruma senex = yaşlı sözcüğünden…

Roma’nın Kuruluşu

Roma şehrinin kuruluşu tarihi geleneğe göre MÖ 8. yüzyıl ortalarına tarihlenir. Roma imparatoru Augustus döneminde MÖ 1. yüzyılın son yarısında…

Coğrafi Bir Kavram Olarak İtalya

Roma tarihine adını veren Roma şehrinin bulunduğu İtalya sözcüğü coğrafi kavram olarak Milattan önce 1. bin yılın neredeyse tamamında kuzeyde…