Tarih Platformuna hoşgeldiniz, 19 Nisan 2021

Roma Resim Sanatı

tarih bilmi

Roma resim sanatının örnekleri, freskler ve mozaiklerde izlenir. Bu dönemin en başarılı örnekleri
Pompei’de bulunan ev ve mezar kalıntılarında görülmektedir (170. görsel). Ayrıca Romalıların ahşap panolar
üzerine tablolar yaptıkları da bilinir. Anadolu’da Roma Dönemi resim sanatı, yer mozaiklerinden izlenir. Hatay
Mozaik Müzesi ile Gaziantep Arkeoloji Müzesindeki MS 2-4. yüzyıllara ait mitoloji konulu yer mozaikleri, Geç
Roma sanatının Anadolu’daki örnekleridir.

Mozaik resimlerinin en ünlüsü MÖ 4. yüzyılda yapılan, bir Yunan resminin kopyası olduğu tahmin edilen
ve Pompei (Pompey)’de bulunan “İskender” mozaiğidir.

MS 2-3. yüzyıl mozaik sanatında, göz yanıltıcı perspektifle yapılmış manzaraların yanı sıra geometrik
düzenler arasına serpiştirilmiş figürler ve süslemeler de yaygındır. MS 4-5. yüzyıla kadar uzanan Geç Roma
Döneminde ise figürlerin kaynaştığı büyük düzenler oluşturulmuştur. Roma mozaik sanatı, Erken Hristiyan ve
Bizans sanatını da etkilemiştir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Sitenin barındırma masrafları reklam gelirleri ile karşılanmakta.

Lütfen reklam engelleyici uygulamasını kapatın veya sitemizi engelleme dışında tutun.

Teşekkürler.