Reformun Osmanlı Devleti’ne Etkileri

Reformun Osmanlı Devleti’ne Etkileri

Kanuni dönemine rastlayan Reform hareketleri Osmanlı Devleti tarafından yakından takip
edildi. Avrupa’da Hristiyan birliğinin parçalanması Osmanlı Devleti’nin önem verdiği bir konuydu. Bu
nedenle Luther’in faaliyetleri Kanuni tarafından desteklendi. Reform Osmanlı Devleti’nde bulunan
gayrimüslimler arasında yaşanmadı. Bunun en önemli nedeni ise Osmanlı Devleti’nin Hristiyan halka
geniş haklar vermesidir. Onları din ve eğitim işlerinde serbest bırakmıştır. Ayrıca Osmanlı Devleti Ortodoks din adamlarının halk üzerinde baskı oluşturmasına izin vermemiş,
böylece ruhban sınıfının siyasi güç elde etmesi engellenmiştir. Avrupa’da kanlı mezhep savaşları yaşanırken Osmanlı toplumu
içindeki Hristiyanlar refah ve mutluluk içinde yaşamışlardır.

Martin Luther’in 1517’de Wittenberg Kilisesi’nin kapısına astığı bildiri ile başlattığı reform
hareketinin gelişimi ve başarısı ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Osmanlıların Orta
Avrupa’ya yönelik başlattıkları seferler arasında etkileşim vardır.

Osmanlıların Sırbistan ve Macaristan üzerine sefer düzenledikleri dönemde, papalığın;
Avusturya ve Alman prensliklerinin dikkatlerini reform hareketlerine vermeleri, Osmanlı fetihlerini
kolaylaştırıcı etkiye sahiptir.