Web sitemize hoşgeldiniz, 05 Aralık 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Osmanlı Devleti Tarihi » Reformun Gelişimi

Reformun Gelişimi

Reform hareketleri sadece dinî alanda bir yenilik hareketi değildir. Rönesans’la başlayan özgür
düşüncenin ortaya çıkardığı doğal sonuçtur. Reform ihtiyacı XVI. yüzyıldan önce de bazı din adamları
tarafından dile getirilmişti. XVI. yüzyılın başlarında büyük hümanist bilgin Erasmus da ahlaki
yozlaşmaya ve boş inançlara karşı Katolik Kilisesi’nde liberal bir reformun gerekliliğini savunmuş ve
Hz. İsa’nın örnek alınmasını önermişti. Luther’in başlattığı Reform hareketlerinin başarıya
ulaşmasında Alman prenslerinin desteği ve Rönesans ile birlikte ortaya çıkan özgür düşünce
ortamının etkisi olmuştur.

Luther, 1517’de Wittenberg Kilisesi’nin
kapısına doksan beş maddeden oluşan bildiri
metnini astı. Yayınladığı bildiri ile Tanrı ile kul
arasına kimsenin giremeyeceğini, papa ve
din adamlarının af yetkisinin olamayacağını,
günahların ancak Allah tarafından bağışlanabileceğini,
ölümden sonraki hayatta kurtuluşa
erişebilmek için imanın yeterli olacağını ve endülüjans karşılığı cennetten yer satan din
adamlarının suç işlediğini açıkladı. Luther’in
bu düşünceleri topraklarının büyük kısmı
kilise teşkilatına ait olan ve fakirlik içerisinde
yaşayan Alman halkı arasında büyük destek
buldu.

Papa Luther’i aforoz etti. Luther’in
papanın aforoz kâğıdını halkın önünde
yakması üzerine, papalık Luther’in yakılarak
öldürülmesi kararını verdi. Bu karar üzerine Saksonya dükü Frederik, Luther’i şatosunda sakladı.
Böylece Luther, yanında siyasi destek de bulmuş oldu. Bu durum Avrupa’da dinî bölünmenin yanında
siyasi bölünmeyi de başlattı. Luther bu sırada İncil’i Almancaya çevirerek Protestanlığın Almanya
içerisinde ve Avrupa’da yaygınlaşmasına neden oldu. Papalık ve Katolikliği savunan Roma – Cermen
İmparatorluğu’yla Luther’i savunan Alman prenslikleri arasında yaşanan çatışmalar sonunda
Katolikler Augsburg (Ogsburg) Antlaşması’yla (1555) Protestan mezhebinin varlığını resmen kabul
ettiler. Luther’in fikirleri bütün Avrupa’da yayılmaya başladı.

Fransa’da Reform hareketleri kanlı çatışmalara neden oldu. Kalven nin başlattığı Kalvenizm Nant Fermanı ile resmen tanındı.

Reformu İngiltere de Kral VIII. Henri başlattı. Anglikan Kilisesi’ni kurarak Katolik Roma Kilisesi’yle bağlarını kopardı. Ayrıca İskoçya’da Presbiteryenlik, İsveç, Norveç, Danimarka’da Protestanlık mezhebi kabul
edildi.  

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz