Web sitemize hoşgeldiniz, 16 Ocak 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi » Reform ve Reformun Sonuçları

Reform ve Reformun Sonuçları

Reform ve Reformun Sonuçları

Yeniden düzenleme anlamına gelen reform, Yeni Çağ başlarında Avrupa’da meydana gelen dinî düzenlemeleri ifade etmektedir. XVI. yüzyılda Katolik mezhebindeki bozulmalarla ilk olarak Almanya’da başlayan reform İngiltere, Fransa ve Kuzey Avrupa ülkelerine de yayılmıştır.

Reformu başlatan kişi Katolik Kilisesi’ni eleştiren fikirleriyle öne çıkan Alman din adamı Martin Luther’dir. Martin Luther, kendisinden önceki reformistlerle aynı kaderi yaşamadı. Bir reformcu olarak başarıyı yakaladı.

Martin Luther (temsilî)

Martin Luther (temsilî)

Katolik Kilisesi’nin merkezî olan Roma’ya yaptığı bir ziyarette papanın tüm Hristiyanları yanlış yönlendirdiğini fark etti. Hristiyanlığın aslına dönmesi için Roma Kilisesi’ne karşı tavır alınması gerektiğini yüksek sesle ifade eden Luther kendisini ilk Protestan isyanın başında bulmuştur.

Reform hareketinin başlamasında matbaanın geliştirilmesi, Rönesans’ın etkisi, Katolik Kilisesi’nde ortaya çıkan bozulmalar etkili oldu. Matbaa sayesinde kitap basımı ve okuryazarlık oranı arttı. İncil’in farklı dillere çevrilip basılmasıyla din adamlarınca ifade edilen konuların çoğunun İncil’de olmadığı anlaşıldı. Katolik Kilisesi’nin, din dışı işlerle özellikle siyasetle uğraşması, endüljans, aforoz, enterdi, engizisyon, günah çıkarma gibi güç unsurlarıyla halkın mallarına el koyması ve halkın giderek ekonomik gücünü kaybetmesi gibi nedenlerle Katolik Kilisesi’ne olan güven azalmıştır. Bu durum reform hareketlerinin başlamasına temel oluşturmuştur.

Reformun Sonuçları

XVI. yüzyılda başlayan reform hareketinin Avrupa’da sosyal, siyasal ve ekonomik sonuçları oldu. Avrupa’da pek çok gelişmenin yaşanmasına zemin hazırladı. Reform ile birlikte eğitim, kilisenin etkisinden çıkartılarak laikleştirildi. Bu sayede bilimsel alanda skolastik düşüncenin etkisini yitirmesiyle bilimsel çalışmalar hız kazandı. Öte yandan Hristiyanlıkta; Protestanlık, Kalvenizm, Anglikanizm gibi yeni mezhepler doğdu ve Avrupa’daki mezhep birliği bozuldu.

Reform hareketinin yaşandığı ülkelerde kilisenin mal varlığına büyük ölçüde el konuldu. Katolik Kilisesi’ne ve din adamlarına olan saygı azaldı. Katolik Kilisesi kendini yeniden düzenledi. Reform, reform taraftarlarıyla karşıtları arasında uzun yıllar süren savaşlara neden oldu.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz