Web sitemize hoşgeldiniz, 15 Ekim 2021
Tarih Bilimi
Anasayfa » Türk Tarihi » Peçenekler

Peçenekler

Peçenekler

Balkaş Gölü çevresinde I. Kök Türk Devleti ne bağlı olarak yaşayan Peçenekler Talas
Savaşı’ndan
(751) sonra güçlenen Karlukların baskısıyla batıya yönelerek Volga boylarına yerleştiler. Bu bölgeden
Hazarların ve Oğuzların baskıları sonucunda, Karadeniz’in kuzeyine gelen Peçenekler, burada
yaşayan Macarları göçe zorladılar. X. yüzyıl sonlarına doğru bu bölgeye yerleştiler. Burada Ruslarla,
yüz yıldan fazla mücadele ederek onların güneye inmesini engellediler.
 
Peçenekler, XI. yüzyılın ortalarında Oğuzların saldırıları karşısında, Balkanlar a geldiler.
Peçeneklerin bir kısmı Bizans ordusunda görev aldılar. Bizanslılar Peçenekleri, Selçuklulara
karşı
Anadolu’ya göndermek istediler. Ancak Üsküdar yakasına geçen 15 bin kadar Peçenek atlısı, bu
görevi kabul etmeyerek tekrar Balkanlar’a döndü. Malazgirt Savaşı’nda Bizans ordusundaki Peçenek
kuvvetleri, Selçukluların tarafına geçerek Türklerin savaşı kazanmalarında önemli rol oynadılar. Daha
sonra güçlenen Peçenekler, Bizans’la şiddetli bir mücadeleye giriştiler. İstanbul’u
kuşatmayı planlayan
İzmir Beyi Çaka Bey ile Peçenekler ve Selçuklular ittifak yaparak Bizans’ı üçlü
baskı altına aldılar. Bu
baskıdan kurtulmak isteyen Bizanslılar, Kıpçaklarla anlaşarak Kıpçakların Peçeneklere saldırmalarını
sağladılar. Kıpçaklar, Peçenekleri yenerek siyasi varlıklarına son verdiler (1091).

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz