İnsanlığın Hafızası Tarih

İnsanlığın varoluş ve yaşam serüveni göz önüne alındığında bugün ulaşılan gelişmişlik düzeyi bir tecrübe birikiminin ürünüdür. Geçmiş ve gelecek bilincine sahip tek varlık olan insan, tecrübeleri geçmişten cesaret alarak öğrenir ve bunu gelecek nesillere...

Payitaht İstanbul

Payitaht Kelime Manası Payitaht kelime manası olarak Başkent anlamını ifade eder. Bir başka ifadeyle bir devletin yönetildiği şehri yani yönetim merkezini belirtir. Ülkedeki hükumet merkezidir Payitaht, aynı zamanda mecliste başkentte yani payitahtta bulunur. Payitaht...

Hayme Ana Kimdir

Hayme Ana, mahalli rivayetlere göre ve geleneğe göre Ertuğrul Gazi’nin annesi, Osman Gazi’nin ninesi, Süleyman Şah’ın ise hanımıdır. Türbesi Domaniç’e bağlı Çarşamba Köyü’ndedir. Hayme Ana Oğuzların Bozok kolunun (Gün Han’ın oğullarından) Kayı Boyuna mensup bir...

Osmanlı Sanatı Hakkında

Selçuklu Devleti ve Beylikler Döneminde önemli bir yere gelen Türk-İslam sanatı geliştirilmiştir. Ayrıca İran ve Bizans sanatından da etkilenen Osmanlı sanatı, kendine has bir üslup oluşturarak dünya sanat tarihinde kendisine özel bir yer edinmiştir....

Ali Reşat’ın Hayatı (1877-1929)

Ali Reşat, 1877 (1294 H.) yılında bugün Bulgaristan topraklarında bulunan Lofça’da doğdu. Babası Lofça Aşar Müdürlerinden ve eşraftan İsmail Adil Bey’dir. “93 Harbi” olarak ünlenen 1877- 1878 Osmanlı-Rus Savaşının Osmanlı ordularının yenilgisi ile sonuçlanmasının...

Türk Dünyasında Kadın Algısı 4

Türk dünyasında kadın algısı konulu dört sayfadan oluşan makalenin son sayfası: İslamiyet’in etkisiyle birlikte, Müslüman Türk kadınını aile ve sosyal statüleri bakımından ikiye ayırarak değerlendirmek uygundur: Saray ve sarayın etkisi altında kalan yönetici sınıf içinde ve...