Tarih Bilimi Nedir?

Tarih Biliminin Yöntemi

Bir sonuca ulaşmak için bilim ve mantığa uygun biçimde yapılan araştırma şekline yöntem denir. Tarih biliminin yöntemi de kendisine özeldir. Her bilim dalı mutlaka bir yöntem kullanmak zorundadır. Sosyal bilimler…

Okumaya devam edin Tarih Biliminin Yöntemi

Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişkisi

Konu: Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişkisi Bir olayın tarihî olay kapsamı içerisinde değerlendirilebilmesi için olayın yeri ve zamanı bilinmeli ve olayın üzerinden belli bir zaman geçmiş olmalıdır. Tarihî olaylar belirli bir…

Okumaya devam edin Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişkisi

Tarih Biliminin Konusu

Tarih biliminin konusu; Tarih kelimesi, “kamer, ay, zaman” anlamına gelen Arapça “verreha” fiilinden türemiştir. Buna göre tarih kelimesinin anlamı, “ay”ın tarihi demektir. Bu anlam bir taraftan tarihi olayın meydana geliş…

Okumaya devam edin Tarih Biliminin Konusu

İnsan ve Tarih

Tarih, insanların geçmişteki her türlü faaliyetini, olayların birbirleriyle olan ilişkilerini, sebep-sonuç belirterek, yer ve zaman göstererek belgelere dayalı olarak inceleyen bir bilim dalıdır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere tarihi meydana getiren…

Okumaya devam edin İnsan ve Tarih