Tarih Biliminin Faydalandığı Coğrafya

Her tarihî olay belli bir coğrafi mekânda meydana gelir. Tarihî olayların oluşumu esnasında iklim, yeryüzü şekilleri, ekonomik faaliyetler, konum vb. coğrafi faktörler etkili olabilmektedir. Bu faktörlerin bilinmesi tarihî olayın tüm…

Okumaya devam edin Tarih Biliminin Faydalandığı Coğrafya

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları

Sosyal bilimler, insanın faaliyetlerini ve bu faaliyetler sonunda ortaya çıkan sonuç ve eserleri açıklamaya çalışır. Öyleyse insan ve insan faaliyetlerini değişik yönleriyle açıklamaya çalışan bilimlerin birbirleriyle ilişki içinde olması zorunludur.…

Okumaya devam edin Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları

Türklerde Tarih Yazıcılığı

Osmanlılar Döneminde Tarih Yazıcılığı Osmanlı Devleti'nde tarih yazıcılığı, devlet politikası doğrultusunda yöneticilerin hayatları, başarıları, siyasi ve askerî olayların anlatılması şeklinde bir gelişme göstermiştir. Osmanlı tarih yazıcılığındaki temel amaç, devletin başarılarının…

Okumaya devam edin Türklerde Tarih Yazıcılığı

Tarihe Adanmış Bir Ömür: Halil İNALCIK

Dünyaca ünlü tarihçimiz Halil İnalcık'ın soyu baba tarafından Kırım Türklerine dayanır. Babası Osman Nuri, 1905 Rus-Japon Savaşı esnasında vatanı Kırım'ı terk edip İstanbul'a göç eder. Burada kolonya imalathanesi işletir. Annesi…

Okumaya devam edin Tarihe Adanmış Bir Ömür: Halil İNALCIK

Tarihi Bilgilerin Değişebilir Özelliği

Osman Gazi, dünyanın sayılı imparatorluklarından biri olacak olan Osmanoğullarının ilk sikkesini kestirerek Anadolu'nun karmaşık ortamında adını duyurdu. Gümüşten kesilen ve akçe adı verilen bu sikke, Osmanlının para birimi olarak 15.…

Okumaya devam edin Tarihi Bilgilerin Değişebilir Özelliği

Tarihi Olayların Değerlendirilmesi

Geçmişte meydana gelen olaylar, meydana geldiği dönemin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve dinî özelliklerini yansıtır. Bu nedenle bir olayı değerlendirirken olayın meydana geldiği dönemin şartları dikkate alınmalıdır. Örneğin, Kurtuluş Savaşı'nı…

Okumaya devam edin Tarihi Olayların Değerlendirilmesi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Harp Akademisinden Mezun Olduğu Sıralar

Atatürk’ün Tarih Öğrenimine Verdiği Önem

Tarihe büyük ilgi duyan Atatürk, "Eğer bir millet büyükse kendisini tanımakla daha büyük olur." diyerek tarih öğrenimine verdiği önemi göstermiştir. O, Türklüğün bütün özelliklerini, niteliklerini dile getirmekle kalmamış, Türk gencine…

Okumaya devam edin Atatürk’ün Tarih Öğrenimine Verdiği Önem

Tarih Öğreniminin Önemi

Tarih öğrenimi, bireysel, toplumsal ve evrensel ölçülerde fayda sağlar. Tarih eğitimi her şeyden önce bugünkü uygarlığın nasıl meydana geldiğini öğretirken, uygarlığın tüm toplumların katkısıyla oluştuğu bilincini oluşturur. Böylelikle bireyler, ortak…

Okumaya devam edin Tarih Öğreniminin Önemi

Türklerin Kullandığı Takvimler

Bu konuda "Türklerin Kullandığı Takvimler" ve "Türklerin Kullandıkları Takvimler" başlıklarına dair bilgi bulabilirsiniz. Türklerin kullanmış oldukları ilk takvim; güneş yılını esas alan ve yılların hayvan isimleriyle belirtildiği on iki hayvanlı Türk…

Okumaya devam edin Türklerin Kullandığı Takvimler

Zaman ve Takvim

Takvim, zamanı yıllara, aylara, haftalara ve günlere ayırma yöntemidir. Zamanı bilme ve verimli kullanma gerekliliği takvim gibi önemli bir buluşun ortaya çıkmasına yol açmıştır. İnsanlar tarihin akışı içinde zaman ölçüsü…

Okumaya devam edin Zaman ve Takvim