Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları (19 Bilim)

Tarih biliminin yararlandığı diğer bilim dalları aşağıda sıralanmıştır. Tarih biliminin faydalandığı bilim dallarından bazılarını aşağıda maddeler halinde sunduk. Çünkü tarih…

Türklerde Tarih Yazıcılığı – 2 Dönem

Türklerde tarih yazıcılığı konusunu; Osmanlılar Döneminde Tarih Yazıcılığı ve Cumhuriyet Döneminde Tarih Yazıcılığı olmak üzere iki başlıkta inceleyeceğiz. Osmanlılar Döneminde…

Tarihe Adanmış Bir Ömür: Halil İNALCIK

Dünyaca ünlü tarihçimiz Halil İnalcık’ın soyu baba tarafından Kırım Türklerine dayanır. Babası Osman Nuri, 1905 Rus-Japon Savaşı esnasında vatanı Kırım’ı…

Tarihi Olayların Değerlendirilmesi

Tarihi olayların değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Geçmişte meydana gelen olaylar, meydana geldiği dönemin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve…

Tarih Öğreniminin Önemi – 8 Fayda

Tarih öğrenimi, bireysel, toplumsal ve evrensel ölçülerde fayda sağlar. Tarih öğreniminin önemi de burada ön plana çıkar. Tarih öğrenimi, milli…

Türklerin Kullandığı Takvimler (5 Çeşit)

Bu konuda “Türklerin Kullandığı Takvimler” ve “Türklerin Kullandıkları Takvimler” başlıklarına dair bilgi bulabilirsiniz. Türklerin kullanmış oldukları ilk takvim; güneş yılını esas…

Zaman ve Takvim

Zaman ve takvim birbiri ile bağlı terimlerdir. Takvim, zamanın tasnifi ile takibini kolaylaştıran bir yöntemdir. Takvim, zamanı yıllara, aylara, haftalara…