Çevre Kirliliği Sorunu

Canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen, doğal çevrede zararlı etkiler meydana getiren yabancı maddelerin hava, su ve toprakta normalin üzerinde birikmesi olan çevre kirliliği, günümüzde yaşanan en önemli sorunlardan biridir. Doğal…

Okumaya devam edin Çevre Kirliliği Sorunu

Roma Uygarlığı

Arkeolojik araştırmalar, Apenin Yarımadası’nda bulunan İtalya’da uygarlığın Orta Taş Çağından itibaren başladığını ortaya koymuştur. Bu yarımada, MÖ 3000’lerde Yeni Taş Çağını yaşamış ve zaman içerisinde büyük göçler almıştır. İtalya’ya göç…

Okumaya devam edin Roma Uygarlığı

Çöğen – Çevgen Oyunu

Çöğen - çevgen Türklerin Orta Asya’da icad ettiği, atla oynanan millî bir oyundur. “çevgen”in sözlükteki karşılığı “ucu eğri değnek” tir. Kaşgarlı Mahmut Divânü Lügati’t -Türk adlı eserinde Türklerin bu oyuna…

Okumaya devam edin Çöğen – Çevgen Oyunu

Paleografi

Eski yazıların okunmasını sağlayan, bu yazıların tür ve şekillerini inceleyen bilim dalına paleografi denir. Bir toplumun dilini bilmek tarihî araştırmalar için yeterli değildir. Dille birlikte kullanılan yazının da bilinmesi gerekir.…

Okumaya devam edin Paleografi

Felsefe

Felsefe, akıl ve mantık ilkelerine uygun düşünmeyi esas alan bir bilimdir. Bu bilim öncelikle varlık, bilgi ve ahlakla ilgilidir. Felsefenin tarihî olayları değerlendiren kolu ise "tarih felsefesi"dir. Olayların doğru tahlili…

Okumaya devam edin Felsefe

Tarih Bilimi İle Edebiyat Arasındaki İlişki

Konu: tarih bilimi ile edebiyat arasındaki ilişki Edebiyat duygu ve düşünceleri söz veya yazı ile etkili bir biçimde anlatma sanatıdır. Tarih boyunca meydana gelmiş önemli olaylar edebiyata konu olmuş, bu…

Okumaya devam edin Tarih Bilimi İle Edebiyat Arasındaki İlişki
Kronoloji nedir?

Kronoloji Nedir?

Kronoloji nedir, sorusuna kısaca cevap vermek gerekirse; Kronoloji zaman bilimidir. Bir cümle ile özetlenen tanımda Kronoloji için zaman bilimi denilmektedir, bu tanım tarih biliminde terim olarak kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu…

Okumaya devam edin Kronoloji Nedir?

Hukuk

Hukuk,toplu halde yaşayan insanların birbirleri ve devletle ilişkilerini düzenleyen kurallara denir. Bu topluma ait hukuk kurallarıyla o toplumun iktisadi, siyasi, ve kültürel yapısıyla ilgili bilgiler elde edilebilir. Hukuk ile tarih…

Okumaya devam edin Hukuk

Etnografya

Bu bilim, toplumların yaşayış, gelenek, örf ve âdetlerini inceler. Bu incelemeler sonucunda etnografyanın ortaya çıkardığı bilgiler, tarihî belgelerin az olduğu durumlarda büyük önem taşır. Etnografya Bilimi  Etnografya (budun betimi, kavmiyat),…

Okumaya devam edin Etnografya

Antropoloji

İnsan ırklarını inceleyen bilim dalıdır. İnsanın iskelet, kafatası gibi fiziki yapısını araştıran antropoloji, insanlık tarihinin en eski dönemlerinin aydınlatılmasında yardımcı olur. Antropolojinin bir dalı olan sosyal antropoloji ise toplumların kültürlerinin…

Okumaya devam edin Antropoloji

Arkeoloji

Arkeoloji kazı bilimidir. Özellikle yazılı kaynakların olmadığı dönemlerin aydınlatılması açısından önemlidir. Arkeoloji, yalnızca toprak altındaki buluntuları konu edinen bir bilim dalı değildir. Günümüzde denizaltında yapılan araştırmalar sonucunda da eski uygarlıklar…

Okumaya devam edin Arkeoloji