Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki İskân Politikası

Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye geçmesiyle birlikte devlet, ele geçirdiği topraklara Anadolu’nun çeşitli yerleşim yerlerinden önemli miktarda Türk nüfusunu yerleştirmiştir. Bu durum bir yerde yeni fetihlere de zemin hazırlamıştır. Çünkü her yeni…

Okumaya devam edin Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki İskân Politikası

Niğbolu Savaşı (1396)

Yıldırım Bayezit 1393’te Bulgar krallığını ortadan kaldırarak Bulgaristan topraklarının büyük bir kısmını Osmanlı Devleti’ne kattı. Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda ilerlemesi ve İstanbul’u kuşatması üzerine Papa IX. Bonifas’ın girişimleriyle Macar kralı Sigismund…

Okumaya devam edin Niğbolu Savaşı (1396)

Yıldırım Bayezit

Babası : I. Murat Annesi : Gülçiçek Hatun Doğumu : 1360 Vefatı : 1403 Saltanatı : 1389 - 1402 Savaşlarda hızlı hareket ettiği için Yıldırım unvanıyla tanınan Bayezit, azim ve…

Okumaya devam edin Yıldırım Bayezit

İstanbul’un Kuşatılması

Bizans’ın Osmanlı Devleti’ne karşı Avrupa devletlerini kışkırtması ve Karamanoğulları Beyliği ile ittifak hâlinde olması üzerine Yıldırım Bayezit, İstanbul’u kuşattı. Haçlı ordusunun Bizans’a yardım etmek amacıyla Niğbolu Kalesi’ni kuşatmasından dolayı kuşatma…

Okumaya devam edin İstanbul’un Kuşatılması

I. Kosova Savaşı (1389)

Osmanlı Devleti, Çirmen Savaşı’ndan sonra Balkanlarda yeni fetihlere başladı. Ancak Lala Şahin Paşa komutasındaki Osmanlı akıncıları, Ploşnik’te Sırp ve Bosnalı kuvvetlere yenilince Balkan devletleri yeni bir Haçlı ordusu hazırladılar. Çandarlı…

Okumaya devam edin I. Kosova Savaşı (1389)

I. Murat (Hüdavendigâr)

Babası : Orhan Bey Annesi : Nilüfer Hatun Doğumu : 1326 Vefatı : 1389 Saltanatı : 1362 - 1389 Hüdavendigâr ve Gazi Hünkâr lakaplarıyla anılan I. Murat, babası Orhan Bey’in…

Okumaya devam edin I. Murat (Hüdavendigâr)

II. Çirmen Savaşı (1371)

Sırpsındığı yenilgisini telafi etmek isteyen Sırplar Osmanlı kuvvetlerine karşı harekete geçti. Çirmen’de yapılan savaşı Osmanlı ordusu kazandı. Çirmen Savaşı sonucunda: - Makedonya’nın fethi kolaylaştı. - Bulgar kralı, ayrıca Makedonya’daki Sırp…

Okumaya devam edin II. Çirmen Savaşı (1371)

Vassily Kandinsky (1866-1944)

Moskova’da doğan sanatçı; Van GOGH, GAUGUİN ve MONET gibi ressamların eserlerini incelemiştir. 1911’de arkadaşlarıyla Der Blau Reiter (Mavi Atlılar) Grubunu oluşturmuştur. Grup, dönemin entelektüel ortamında oldukça yankı uyandırmıştır. “Sanatta Zihinsellik…

Okumaya devam edin Vassily Kandinsky (1866-1944)

Mustafa Kemal’in Spor Kulüpleriyle İlgisi

Mustafa Kemal Paşa Çanakkale Savaşlarından sonra atandığı yeni görev yeri olan Filistin Cephesi’ne gitmeden önce İstanbul’da kaldığı günlerde yakın arkadaşı olan Sabri Bey’le birlikte Fenerbahçe Spor Kulübünü ziyaret etmiştir. Ziyareti…

Okumaya devam edin Mustafa Kemal’in Spor Kulüpleriyle İlgisi

İstanbul Antlaşması (1700)

İstanbul Antlaşması, 14 Temmuz 1700 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında yapılan ve 1686-1700 Osmanlı-Rus Savaşını sonuçlandıran bir barış antlaşması. 1699'daki Karlofça Antlaşması'nın devamı niteliğindedir. Rusya, Büyük Petro'nun liderliğinde güçlenmişti.…

Okumaya devam edin İstanbul Antlaşması (1700)

Avrupa Birliğinin Genişleme Süreci ve Türkiye

Avrupa Birliği, 1993 Kopenhag Zirve Toplantısı’nda aldığı kararlar uyarınca eski Varşova Paktıülkeleri olan Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini kapsayan bir genişleme süreci başlatmıştır. Türkiye ise genişleme kapsamına alınmamıştır. 12-13 Aralık…

Okumaya devam edin Avrupa Birliğinin Genişleme Süreci ve Türkiye