Web sitemize hoşgeldiniz, 22 Mayıs 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Türk Tarihi » Osmanlı’da Eğitimin Bozulma Nedenleri

Osmanlı’da Eğitimin Bozulma Nedenleri

Osmanlı Devleti’nde Fatih ve Kanuni zamanında zirveye ulaşan eğitim, XVI. yüzyılın sonlarına doğru yönetim ve ekonomiye bağlı olarak bozulmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti’nin temel eğitim kurumları olan medreselerde, yukarıdaki metinde görüldüğü gibi pozitif ilimlere verilen önemin azalması ile birlikte eğitim ve öğretimde aksaklıklar ortaya çıkmıştır.

Osmanlı Devleti’ndeki eğitim öğretimin bozulmasına sebep olan diğer nedenler ise şu şekilde sıralanabilir.

Osmanlı Devleti’nde Eğitimin Bozulma Nedenleri

  • Yöneticilerin bilim alanındaki çalışmalara desteğinin azalması
  • Felsefe ve mantık gibi aklî ilimlerden vazgeçilmesi
  • Medreselerin kendi iç müfredatının gelişmeyi zorlaştırması
  • Batı’da eğitim alanında görülen gelişmelerin takip edilememesi
  • Göçler sonucunda kentlere gelen nüfusun medreselerde barındırılması, yani medreselerin hayır kurumu gibi görev yapmaya başlaması
  • Rüşvet ve iltimasın yaygınlaşması, çocuk yaştaki kişilere ulema payesinin verilmesidir.

Gelibolulu Ali ve Koçi Bey, eğitimin bozulmasının temel sebebini liyakatsiz insanların göreve getirilmesine bağlamıştır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz