Web sitemize hoşgeldiniz, 18 Ekim 2021
Tarih Bilimi
Anasayfa » Türk Tarihi » Osmanlı Taşra İdaresinin Özellikleri

Osmanlı Taşra İdaresinin Özellikleri

Osmanlı Taşra İdaresinin Özellikleri

1. Eyaletler

1.1.
Salyaneli:
Tımar sistemi uygulanmaz ve vergiler iltizam usulüne göre toplanırdı.
Eyalet gelirleri buradaki görevlilerin maaşları çıktıktan sonra merkeze
gönderilirdi.

1.2.
Salyanesiz:
Tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerdi.
Tahrir defterlerinin tutulması, tımarların teftiş edilmesi bu eyaletlerde
merkeze bağlılığı kuvvetlendirdi.

2.
İmtiyazlı Hükûmetler:
Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetini kabul ederlerdi.
İç işlerinde serbest, özel statülü birimlerdi.
İdareciler, devlet tarafından seçilirdi.
Vergi verirler ve gerektiğinde seferlere asker gönderirlerdi.
Hicaz, diğerlerinden farklı bir statüye sahipti (Vergi ve asker göndermezdi.).

3.
Yurtluk ve Ocaklık:
Bazı toprakların tasarruf hakkı yerli beylere verilirdi.
Arazi satılamaz, bağışlanamaz, vakfedilemez ancak miras bırakılabilirdi.
Beyler, beylerbeyine karşı sorumlu ve eyalet kadısı tarafından kontrol
edilirdi.
Vergilerden, gerekli pay alındıktan sonra kalanı merkeze gönderilirdi.
Barış zamanlarında kale tamiri vb. işlerle uğraşan bey ve askerleri, savaş
durumunda beylerbeyinin emrine girerdi.
Tımardan farkı, hizmet karşılığı verilmeyişi ve sahibinin bir kısım kazaî
yetkilere de sahip olmasıydı.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz