Osmanlı – İran İlişkileri

Osmanlı – İran İlişkileri

Osmanlı – İran İlişkileri


Şah İsmail’in yerine Tahmasb’ın Safevi tahtına çıkarak Osmanlı topraklarına
saldırması Osmanlı Devleti’ne bağlılığını bildiren Bağdat valisini öldürmesi ve
Avusturya ile ittifak kurması Osmanlı-İran ilişkilerinin bozulmasına neden oldu.
Kanuni Sultan Süleyman İran üzerine dört büyük sefer düzenleyerek Bağdat,
Karabağ, Revan ve Nahçıvan’ı ele geçirdi. İran barış istemek zorunda kaldı.


Amasya Antlaşması (1555):
Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan antlaşma
sonunda; Karabağ, Nahçıvan, Revan ve Bağdat Osmanlı Devleti’nde kalacak,
antlaşma 25 yıl sürecekti. Amasya Antlaşması Osmanlı Devleti’nin İran ile
yaptığı ilk resmî antlaşma olması bakımından önemlidir.