Osmanlı Döneminde Cündilik

Osmanlı Döneminde Cündilik

Osmanlılarda atlı askerlere “sipahi” denirdi. Hünerli biniciler
içinse “cündi” sözcüğü kullanılırdı. Osmanlı sarayında
cündi adıyla bilinen bir bölüm bulunmuyordu. Cündi yalnız sıfat
olarak iyi ve hünerli binicileri tanımlıyordu.

Enderunda spor yapmak zorunlu olmayıp isteğe bağlıydı.
Ancak yükselmek ve seçkin biri olmak, önemli bir makama
atanmak için iyi bir sporcu olmak gerekiyordu. Bu
nedenle herkes bir sporu mutlaka yapmaya çalışıyordu. Enderunda
her koğuşta cündi bulunuyordu. Birundakilerden hevesli
veya yetenekli olanlar eğitilirdi. Cündilerin başında cündibaşı
adı verilen kişi bulunurdu. Cündibaşının görevi alaydaki cündileri
eğitmek, padişah cirit veya cündilik oyunu seyretmek istediğinde
oyunu yönetmekti.

Cündilik öğrenmek isteyen bir acemiye ilk önce ata
binme ve at üzerinde oturma öğretilirdi. Bunun için de “baba
taşı” denilen at biçimi verilmiş taş üzerinde oturtulup dizgin
tutmak öğretilirdi. Bunu öğrenen acemi, gerçek ata binerek
çabuk ve çevik inip binmeyi, yürütmeyi, yavaş ve hızlı koşturmayı
iyice öğrendikten sonra at üstünde ok atma, sırığın tepesine
bağlanmış kabağı okla vurma, ucu sivri çubuğu kuma
saplama çalışmalarına başlardı.

Bu çalışmaları başarılı bir şekilde yaptıktan
sonra cündi, ağalarının önünde becerisini kanıtlayarak
acemilikten çıkıp önce “kâmil” daha sonra da “keskin”
cündi olurdu.

Keskin cündi olunca eğitim bitmezdi. Uçan
kuşu vurmak, demir tel üzerine sarılmış (70–80 kat) ıslatılmış
kar keçesini kılıçla kesmek, at koştururken labutu
yere vurarak yüksek ağaçların tepesine çekilmiş ip
üzerinden aşırmak, cirit ve mızrak oynamak ve at üzerinde
çeşitli hareketler yapmak gibi çalışmaları olurdu.

Osmanlı Devleti’ne cündilikte başarılı olmuş, ün kazanmış pek çok cündi hizmet etmiştir. Sultan
Mahmut, gelişen savaş tekniği karşısında bu tür eğitimin yararlı olmayacağını görerek cündiliği kaldırıp Avrupa
devletlerindeki süvari birlikleri gibi süvari bölükleri kurmuştur.