Osmanlı Devleti’nde İç İsyanların Genel Nedenleri

Osmanlı Devleti’nde İç İsyanların Genel Nedenleri

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde idari, mali, ekonomik, askerî ve sosyal alanlarda meydana
gelen sıkıntılar iç çalkantılara neden olmuş, İstanbul; Anadolu ve eyaletlerde isyanlar çıkmıştır.

Osmanlı Devleti’nde İç İsyanların Genel Nedenleri 1