Tarih Platformuna hoşgeldiniz, 22 Haziran 2021

Osmanlı Devleti’nde Eğitim

tarih bilmi

Osmanlı Devleti, kişinin topluma yararlı ve meslek sahibi bir insan olmasını, kanunlara uymasını
hedefleyen bir eğitim anlayışını uygulamıştır. Bu sistemde eğitim, devletin okullarında verildiği gibi
esnaf örgütleri, camiler, tekke ve zaviyelerde de verilirdi. Hatta köy köy dolaşan halk şairleri, tüccarlar,
haber taşıma özellikleri nedeniyle eğitim sisteminin birer parçası durumundaydılar.

XVII. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti’nde mevcut örgün eğitim kurumları şunlardı: Sivil eğitimin
yapıldığı Sıbyan Mektepleri, medreseler, askerî eğitim yapılan Acemi Oğlanları Ocağı, Yeniçeri Ocağı
ve Enderun Mektebi’dir. Camiler, tekkeler, zaviyeler, loncalar ile öğretim yapılan saray ve konaklar da
yaygın eğitim kurumlarıydı.Ayrıca Osmanlı Devleti Müslüman
olmayan halka eğitim ve öğretim alanında tam bir özgürlük
vererek onların kendi eğitim öğretim kurumlarını oluşturabilecekleri
bir ortam sağlamıştır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz