Web sitemize hoşgeldiniz, 04 Aralık 2021
Tarih Bilimi

Oruç İbadeti

Oruç İbadeti

Oruç, sözlükte “bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak” anlamlarına gelir. Arapça
karşılığı “savm”dır.

Kur’an-ı Kerim’den öğrendiğimize
göre oruç, bütün milletlere
farz kılınmış bir ibadettir.27 Bundan
dolayı bugün başta İslam olmak
üzere pek çok dinde yer almaktadır.
İslam, orucu belirli bir disiplin
ve kurala bağlamış, insanların keyfî
tasarrufundan çıkarmıştır. İslam’ın
oruç anlayışı insan fıtratına uygundur.
Diğer dinlerde oruç, güneş takvimine
göre tutulduğu için sabittir.
Ancak İslam’da ay takvimine göre
ramazan ayında tutulmaktadır. Bu
ay her yıl farklı günlere denk geldiği
için Müslümanlar her mevsimde
oruç tutma imkânına sahiptir.

Hinduizm ve Budizm gibi
dinlerde de bazı yiyecek ve içeceklerden uzak durma ve perhiz niteliğinde
oruç uygulamaları
bulunmaktadır. Hinduizm, Budizm, Caynizm ve Sihizmde oruç günümüzdeki biçimiyle sadece din
adamları sınıfını ilgilendiren bir ibadettir.

Hinduizmde bazı oruçlar şunlardır:

• Adak oruçları: Arzu edilen bir işin olması amacıyla peş peşe on beş gün tutulur.
• Yıllık periyodik oruçlar: Her ayın birinci ve on beşinci günü tutulur. Tanrı Şiva’ya bağlı
Brahmiler kendi mahalli aylarının on üçüncü günü yirmi dört saatlik bir oruç tutarlar.

Caynizmde ibadet, din adamları tarafından yapılır. Bu rahipler hayatları boyunca bitkisel besinlerle
beslenirler. Ancak soğan ve sarımsak yemezler. Kuşluk veya zeval vaktinde olmak üzere günde
sadece bir öğün yemek yiyebilirler. Dilencilik, manevi arınma aracı olarak kabul edilir. Manastırlarda
yaşayan Caynist rahipler bu geleneği yaşatırlar. Caynistler arka arkaya kırk gün oruç tutarlar.

Sih dininde oruç, yoga ve keffaret gibi ibadetler yoktur. Onlara göre Tanrı’nın adını anmak ve
düşünmek yeterlidir.

Zerdüştlerde bilinen şekilde bir oruç ibadeti yoktur. Onlarda oruç yerine fiil, düşünce ve konuşmada
hataya düşmemeye dikkat etmek şeklinde bir uygulama vardır.  

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz