Web sitemize hoşgeldiniz, 09 Ağustos 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Sanat Tarihi » Orta Çağ’ın Genel Yapısı

Orta Çağ’ın Genel Yapısı

Avrupa’da Orta Çağ, 6. yüzyılda başlamış 11. yüzyılda olgunluk düzeyine ulaşmıştır. Bu yüzyıllarda,
kavimler göçü sonucunda farklı ırklar kaynaşmış, birçok kültürün bir araya gelmesi karmaşaya neden olmuştur.
Ancak zamanla ortak bir Avrupa-Hristiyan kültürü gelişmiştir.

Kavimler, kendi kültür ve sanatlarıyla geldiğinden Antik Dönem sanatına pek ilgi göstermemiş, Hristiyanlığı
benimsedikten sonra yerleştikleri ülkelerin kültürünü de özümseyerek 11. yüzyılın ortalarına kadar
güçlü bir sanat ortaya çıkarmışlardır.

Avrupa’da Orta Çağ sanatının biçimlenmesinde; feodal sosyo-ekonomik yapı, kent ve kent soylu orta
sınıfların doğması, kilisenin politik özelliği, lonca sisteminin özelliği etkin rol oynar. Kısacası Orta Çağ kültür ve
sanatının Skolastik felsefenin etkisinde geliştiği söylenebilir. Orta Çağ Avrupa sanatının en güzel yansımalarını
Roman (Romanesk) ve Gotik sanatta görmek mümkündür.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz