Orta Asya Türk Göçlerinin Sebepleri ve Sonuçları

Orta Asya Türk Göçlerinin Sebepleri ve Sonuçları

Türkler, tarih boyunca farklı sebeplerle ana yurtlarından değişik bölgelere göç etmek zorunda
kalmışlardır. Türklerin ana yurttan ilk göçlerinin, MÖ XVI. yüzyılda başladığı, MÖ XII. yüzyıl ve MS
IV-IX. yüzyıllar arasında yoğunlaştığı bilinmektedir.

Türkler bağımsızlıkları tehlikeye girdiğinde,bir başka topluluğun egemenliği altına girmektense
özgür yaşayabilecekleri yerlere göç etmişlerdir. Bunun sonucunda Türkler zamanla Asya’nın yanında
Avrupa ve Afrika kıtalarına da yayılmışlardır.

Orta Asya Türk Göçlerinin Sebepleri ve Sonuçları 1
Geçmişte ve günümüzde farklı coğrafi bölgelerdeki Türk topluluklarının varlığı bu tarihî gerçekliğe
dayanır.

Orta Asya Türk Göçleri Haritası