Neoklasik Heykel Sanatı

Neoklasik Heykel Sanatı

Neoklasik Heykel Sanatı 1Barok sanattaki dinamik ve hareketli figürlerin yerini durgun, ağır başlı ve
zarif görünümlü heykeller almıştır. Belirgin biçim düzenlemeleri ve akıcı çizgiler,
neoklasik heykelin karakteristik özelliklerindendir. Beyaz mermer en çok kullanılan
malzemedir (287. görsel).
Antonio CANOVA, Danimarkalı THORVALDSEN ve Alman SCHADOV
(Şadov) bu dönemin önde gelen heykeltıraşlarıdır.