Web sitemize hoşgeldiniz, 01 Aralık 2021
Tarih Bilimi
Anasayfa » Türk Tarihi » Mutlakiyet Döneminde Eğitimdeki Gelişmeler

Mutlakiyet Döneminde Eğitimdeki Gelişmeler

Mutlakiyet Döneminde Eğitimdeki Gelişmeler

1876’da meşrutiyetin ilanı ile Osmanlı
Devleti’nin ilk anayasası yürürlüğe konmuştur.
Ardından meclis açılmış ve Osmanlı Devleti’nin
yönetim şekli meşrutiyet olmuştur.
Ancak meşrutiyet, mutlakiyeti tamamen ortadan
kaldıramamıştır. Kısa bir süre sonra da
dönemin padişahı II. Abdülhamit, Osmanlı-
Rus Savaşı’nı gerekçe göstererek Anayasa’yı
yürürlükten kaldırmış ve Meclisi kapatmıştır.
Böylece 1908’de ilan edilecek olan II. Meşrutiyet’e
kadar padişahın yetkileri aynen kalmıştır.
Mutlakiyet döneminde eğitim alanında pek
çok yenilik ve gelişme meydana gelmiştir. Avrupa’ya
öğrenci gönderilmesi, yurt dışından
ordunun eğitimi için subaylar getirilmesi;
usul-i cedit (yeni yöntem) adı verilen pedagojik
yenileşme hareketi ile ders araç ve gereçlerinin,
öğretim yöntemlerinin ve öğretmen
niteliğinin değiştirilmeye çalışılması, çok sayıda
modern okulun açılması bu gelişmelerden
bazılarıdır.
Bu dönemin okul sayılarını ve öğrenci
mevcutlarını gösteren tablo yanda verilmiştir.
Tabloda Osmanlı Devleti’nden ayrılan bölgeler
(alt kısım) ile Türkiye sınırları dâhilinde
kalan illerin (üst kısım) okul ve öğrenci durumu
verilmiştir. İnceleyerek dönemin eğitim
durumu hakkında genel bir değerlendirme yapınız.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz