Web sitemize hoşgeldiniz, 01 Aralık 2021
Tarih Bilimi
Anasayfa » Türk Tarihi » Mustafa Kemal’in Spor Kulüpleriyle İlgisi

Mustafa Kemal’in Spor Kulüpleriyle İlgisi

Mustafa Kemal’in Spor Kulüpleriyle İlgisi

Mustafa Kemal Paşa, Çanakkale Savaşlarından sonra atandığı yeni görev yeri olan Filistin Cephesi’ne gitmeden önce İstanbul’da kaldığı günlerde yakın arkadaşı olan Sabri Bey’le birlikte Fenerbahçe Spor Kulübünü ziyaret etmiştir. Ziyareti sırasında Fenerbahçeliler için şu satırları yazmıştır:

“Fenerbahçe Spor Kulübünün her tarafta mazhar-ı takdir olmuş bulunan asar-ı mesaisini işitmiş ve bu kulübü ziyaret ile erbabı himmetini tebrik etmeyi vazife edinmiştim. Bu vazifenin ifası ancak bugün müyesser olabilmiştir. Takdirat ve tebrikatımı buraya kayd ile mübahiyim.”

Atatürk, İstanbul’da bulunduğu sıralarda Beşiktaşlı sporcuları çalışmalarını izledikten sonra idarecilerden Ahmet Fetgeri ve Fuat Balkanbeyleri yanına çağırarak kendilerine şunları söylemiştir:

“Sizlerin ve sporcularınızın ciddi çalışmalarını, çeviklik ve maharetlerini uzun zamandan beri ve zevkle, ayrıca dikkatle izliyorum. Spordan yoksun olan bir gençlik nasılki vatan müdafaası sırasında etkili olamıyorsa, insan denen varlığın kafa yapısı da ne derece tekamül ederse etsin, medeni inkişafı noksan olursa, o vücutda o kafayı ileri götürmez taşıyamaz. Bugün bünyemizde toplayıp ilmi metodlarla yetiştirmeye çalıştığınız bu gençler tam anlamda bedenen ve fikren geliştikleri zaman vatan müdafaasında, ilmî sahada olduğu gibi spor alanlarında da Avrupalı hasımlarına Türk’ün ölmez gücünü ispat edeceklerdir. Sizi candan kutlarım, başarılarınızı her zaman duymak isterim…”

1928 yılında Tayyere Cemiyeti tarafından düzenlenen “Gazi Büstü” maçlarının Galatasaray takımı tarafından kazanılması üzerine Galatasaraylılar tarafından yollanan bağlılık mektubuna Gazi Mustafa Kemal şu mektupla cevap vermişti ;

“Galatasaray Terbiye-i Bedeniye Kulübü Reisi ve Sivas mensubu Necmettin Sadık Bey Efendiye, Mektubunuzu aldım. Türk gençliğinin spor sahasında gösterdiği kabiliyet ve faideli faaliyeti takdirle müşahede ve takip ediyorum.

Hakkımda ibraz buyrulan asar-ı muhabbetten mütehassis oldum. Teşekkür ederim efendim.”

Reis-i Cumhur
Gazi M.Kemal

Atatürk değişik tarihlerde İstanbul’da Güneş Spor Kulübü ve Moda Deniz Kulübünü, İzmir’de Altay ve Karşıyaka Spor Kulüplerini ziyaret etmiş ve çalışmalarıyla ilgili bilgi almıştır. Ankara’da Atatürk’ün emriyle Muhafız Taburu bünyesinde bir kulüp kurularak “Muhafız Gücü Spor Kulübü” adı verilmişti.

Muhafız Gücü Spor Kulübü 1 Haziran 1923 günü tescil edilmiş ve Ankara’nın ilk spor kulüplerinden biri olmuştur. Muhafız Gücü, Atatürk zamanında, spor alanlarındaki büyük başarılarıyla dikkati çekmeye başlamış, futbol, atletizm, binicilik, bisiklet, polo gibi spor dallarında büyük başarılar göstermiş, pek çok şampiyonluklar kazanmıştır. Ayrıca bünyesinde birçok ünlü asker sporcu da yetiştirmiştir.

Millî takımlarımıza kadar yükselen bu sporcular arasında, askerlik alanında da en yüksek rütbelere erişmiş bulunanlar mevcuttur. Atatürk döneminde Muhafız Gücü takımlarının genç sporcuları arasında, bugünün nice emekli generalleri mevcuttur.

Mustafa Kemal’in Spor Kulüpleriyle İlgisi elbetteki bu kadar değil ancak tarihi kaynaklardan edindiğimiz bilgiler doğrultusunda sizler için özetledik.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz