Web sitemize hoşgeldiniz, 22 Mayıs 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Türk Tarihi » Mustafa Kemal’in Spor Kulüpleriyle İlgisi

Mustafa Kemal’in Spor Kulüpleriyle İlgisi

Mustafa Kemal Paşa Çanakkale Savaşlarından sonra atandığı
yeni görev yeri olan Filistin Cephesi’ne gitmeden önce İstanbul’da
kaldığı günlerde yakın arkadaşı olan Sabri Bey’le birlikte
Fenerbahçe Spor Kulübünü ziyaret etmiştir. Ziyareti sırasında Fenerbahçeliler
için şu satırları yazmıştır:

“Fenerbahçe Spor Kulübünün her tarafta mazhar-ı takdir
olmuş bulunan asar-ı mesaisini işitmiş ve bu kulübü ziyaret ile erbabı
himmetini tebrik etmeyi vazife edinmiştim. Bu vazifenin ifası ancak
bugün müyesser olabilmiştir. Takdirat ve tebrikatımı buraya kayd ile
mübahiyim.”

Atatürk, İstanbul’da bulunduğu sıralarda
Beşiktaşlı sporcuları çalışmalarını izledikten sonra
idarecilerden Ahmet Fetgeri ve Fuat Balkanbeyleri
yanına çağırarak kendilerine şunları söylemiştir:
“Sizlerin ve sporcularınızın ciddi çalışmalarını,
çeviklik ve maharetlerini uzun zamandan
beri ve zevkle, ayrıca dikkatle izliyorum. Spordan
yoksun olan bir gençlik nasılki vatan müdafaası
sırasında etkili olamıyorsa, insan denen varlığın
kafa yapısı da ne derece tekamül ederse etsin,
medeni inkişafı noksan olursa, o vücutda o kafayı
ileri götürmez taşıyamaz. Bugün bünyemizde toplayıp
ilmi metodlarla yetiştirmeye çalıştığınız bu
gençler tam anlamda bedenen ve fikren geliştikleri
zaman vatan müdafaasında, ilmî sahada olduğu
gibi spor alanlarında da Avrupalı hasımlarına
Türk’ün ölmez gücünü ispat edeceklerdir. Sizi
candan kutlarım, başarılarınızı her zaman duymak
isterim…”

1928 yılında Tayyere Cemiyeti tarafından düzenlenen “Gazi Büstü” maçlarının Galatasaray takımı
tarafından kazanlması üzerine Galatasaraylılar tarafından yollanan bağlılık mektubuna Gazi Mustafa
Kemal şu mektupla cevap vermişti ;

“Galatasaray Terbiye-i Bedeniye Kulübü Reisi ve Sivas mensubu Necmettin Sadık Bey Efendiye,
Mektubunuzu aldım. Türk gençliğinin spor sahasında gösterdiği kabiliyet ve faideli faaliyeti takdirle müşahede
ve takip ediyorum.

Hakkımda ibraz buyrulan asar-ı muhabbetten mütehassis oldum. Teşekkür ederim efendim.

Reis-i Cumhur
Gazi M.Kemal

Atatürk değişik tarihlerde İstanbul’da Güneş Spor Kulübü
ve Moda Deniz Kulübünü, İzmir’de Altay ve Karşıyaka
Spor Kulüplerini ziyaret etmiş ve çalışmalarıyla ilgili bilgi almıştır.
Ankara’da Atatürk’ün emriyle Muhafız Taburu bünyesinde
bir kulüp kurularak “Muhafız Gücü Spor Kulübü” adı verilmişti.
Muhafız Gücü Spor Kulübü 1 Haziran 1923 günü tescil
edilmiş ve Ankara’nın ilk spor kulüplerinden biri olmuştur.
Muhafız Gücü, Atatürk zamanında, spor alanlarındaki
büyük başarılarıyla dikkati çekmeye başlamış, futbol, atletizm,
binicilik, bisiklet, polo gibi spor dallarında büyük
başarılar göstermiş, pek çok şampiyonluklar kazanmıştır. Ayrıca
bünyesinde birçok ünlü asker sporcu da yetiştirmiştir. Millî
takımlarımıza kadar yükselen bu sporcular arasında, askerlik
alanında da en yüksek rütbelere erişmiş bulunanlar mevcuttur.
Atatürk döneminde Muhafız Gücü takımlarının genç sporcuları
arasında, bugünün nice emekli generalleri mevcuttur.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz