Mustafa Kemal’in İstanbul Zamanları

Mustafa Kemal’in İstanbul Zamanları

Mustafa Kemal Manastır’dan sonra öğrenim hayatını
tamamlamak için İstanbul’a gelmiştir. Osmanlı Devleti’nin başkenti
olan bu şehirde öğrenim hayatını sürdürürken aynı zamanda
siyasi faaliyetleri yakından takip etmiştir. Ülke sorunları üzerine
arkadaşlarıyla birlikte toplantılar yapmıştır. Günlük gazeteleri
takip etmiş, özellikle Fransızca yayınları okuyarak
Avrupa’daki gelişmeleri öğrenmeye çalışmıştır.