Web sitemize hoşgeldiniz, 06 Temmuz 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Türk Tarihi » Mustafa Kemal ve Genç Dernekleri

Mustafa Kemal ve Genç Dernekleri

Atatürk, izcilik konusu üzerinde de önemle durmuş
ve Türk izciliğine de okul içi izcilik faaliyetleriyle olumlu bir
yön vermişti. Daha miralaylığı sırasında resmî görevi itibarıyla
başlayan bu ilgi ömür boyu sürmüş ve hiçbir zaman
eksilmemişti.

Yurtta izciliğin amaçlarının gerçekleştirilmesini yeterli
bulmayan Harbiye Nezareti 15 Haziran 1914 tarihinde
“Genç Osmanlı Cemiyetleri” adı altında bir teşkilat meydana
getirmiştir. Bu örgütün genel müfettişliği görevine
Mustafa Kemal atanmıştı.

Mustafa Kemal, Gençlik Cemiyetleri Umumi Müfettişi olarak çalışmış
olmanın verdiği yakınlıkla izci meselesi üzerinde önemle durmuştur. O,
izcileri cumhuriyetin yarınlarının bekçileri olarak görmüş, disiplinli bir biçimde
yetiştirilen izcilerden yurt savunması yönünden de büyük yararlar sağlanabileceğine
inanmıştı.

Atatürk, mutlu yarınlar için sevgi ve güven duyduğu Türk izcilerini
resmî bayramlardaki geçit törenlerinde görmeyi özellikle arzulamıştır. Atatürk
devrinde yurdun dört yanından gelen izci oymaklarının Ankara’da, Atatürk’ün
önünde yapılan Cumhuriyet Bayramı geçit törenlerine katılmaları bir
gelenek hâlini almıştır.

Atatürk, Türk izcilerinin kıyafetleri ve yetiştirilmeleri konularında verdiği
direktiflerle de izciliğin olumlu yönde gelişmesinde önemli rol oynamıştır.
Türk izciliği, Atatürk’ün emir ve direktifleriyle vücut bulan bir örgüt
olarak doğmuş, faaliyet göstermiştir. Atatürk’ün ilgi ve güvenini kazanmakla
da ebedi bir gurur ve şerefe mahzar olmuştur. “Keşşaflık” Atatürk ile “izcilik”
şekline dönüşmüştür.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz