Web sitemize hoşgeldiniz, 06 Temmuz 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Tarih Bilimi » Milliyetçilik Hareketleri ve İsyanlar

Milliyetçilik Hareketleri ve İsyanlar

Rus çarı I.Alexander

“Devletimizin çıkarları gereği Ortodoksları korumalıyım. Hatta Osmanlı
yönetiminden kurtarmalıyım.”

İngiltere Başbakanı Gladstone

“Bizim başlangıçtan beri savunageldiğimiz Osmanlı Devleti’ne bağlı Hristiyan
ulusların bekasıdır.”

Avusturya başbakanı Metternich

“Rusya’nın Balkan Slavlarını kışkırtması Avusturya sınırları içinde yaşayan
Slavları da etkilemektedir. Bu kabul edilemez. Doğmakta olan Sırbistan, Rusya
ile Avusturya arasında bir oyuncaktan başka bir şey değildir. Böyle olmaktansa
Sırbistan’ın Osmanlı’da kalması daha hayırlıdır.”

Devlet adamı ve tarihçi Ahmet Cevdet Paşa

“İstanbul’daki Fransızlar cumhuriyet sembolü olarak kokart takıyorlardı.
Özgürlük ağacı etrafında şenlik yapıyorlardı. Dünya bunlardan kuşkulanıyor ama
biz soğukkanlı, kendimizden emin bir durumda aldırış bile etmiyorduk. Çünkü
devrimin ortaya attığı düşüncelerin anlamını ve doğuracağı tehlikeyi bilmiyor,
göremiyorduk. Hâlbuki bu düşünceler Avrupa ile beraber bizi de temelimizden
sarsarak yıkılmamızı hızlandıracaktı.”

Osmanlı Devleti, Fransız İhtilali’ni, Fransa’nın iç sorunu olarak değerlendirmiş
hatta bu rejimi tanıyarak Fransa ile iyi ilişkilerini sürdürmüştü.

Osmanlı Devleti Batılılaşma girişimleri esnasında Fransız İhtilali ile ortaya
çıkan milliyetçilik ve özgürlük düşüncelerinden etkilenmeye başladı. Rusya sıcak
denizlere Balkanlar üzerinden inebilmek için milliyetçilik fikirlerini
kullanarak Osmanlı’ya bağlı Balkan uluslarını kışkırtıp Osmanlı’dan ayırmak ve
daha sonra kendi etkisine alarak (parçala, böl, yönet)Akdeniz’e inmek istiyordu.

Rusya’nın bilgi notunda açıklanan Panslavizm politikası ve Avrupa devletleri ile
arasındaki sömürgeciliğin hızlanması Osmanlı topraklarında aşağıdaki
milliyetçilik isyanlarını beraberinde getirdi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz