Web sitemize hoşgeldiniz, 16 Ocak 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Türk Tarihi » Millî Eğitimle İlgili Hazırlık Çalışmaları

Millî Eğitimle İlgili Hazırlık Çalışmaları

Millî Eğitimle İlgili Hazırlık Çalışmaları

3 Mayıs 1920: Maarif Vekâleti (Eğitim Bakanlığı)
kuruldu. Böylece eğitim işleri, İstanbul Hükûmeti ve
TBMM Hükûmeti tarafından iki ayrı merkezden
yürütülmeye başlandı.

25 Mart 1921: Telif ve Tercüme Heyeti kuruldu. Telif ve Tercüme Heyeti, gönderilen eserleri inceleyerek
verilecek ödülün miktarını belirliyordu.

15 Temmuz 1921: Maarif (Eğitim) Kongresi
toplandı. Öğretmenler ve uzman kişilerin görüşleri alınarak
eğitim-öğretim konularının görüşüldüğü ilk
toplantıdır. Millî eğitim şûralarının temeli olarak
kabul edilebilir.

1921-1922 Öğretim Yılı: Darülfünunda
karma eğitime geçildi. İnas (Kız) Darülfünunu, 1922’de Darülmuallimat-ı
Aliyeden ayrılıp Darülfünuna bağlandı. Derslerini
yine erkeklerden ayrı olarak başka saatlerde yapacaktı.
Fakat, fen ve edebiyat şubelerindeki kız
öğrenciler, kendi sınıflarını boykot edip erkek öğrencilerin
sınıfına gitmişler ve İnas Darülfünunu
Eylül 1921’de tarihe karışmıştır.

1922: Maarif Nezaretinin tüm örgütleri Maarif
Vekâletine bağlandı. 1922 yılında eğitim kurumlarının çoğu kendi isteğiyle,
Ankara’da bulunan Maarif Vekâletine bağlandı.
Saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı Devleti
sona erince İstanbul Hükûmeti’ne bağlı tüm kurumlar
aynı bakanlığa devredildi.

15 Temmuz 1923: I. Heyet-i İlmiye (Bilim
Kurulu) Toplantısı yapıldı. Mevcut eğitim sorunlarını belirlemek ve bunlara
çözüm yolları geliştirmek üzere toplandı.  

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz