Mezopotamya Uygarlığı

Mezopotamya Uygarlığı

Anadolu, Akdeniz, Arabistan, İran, Hindistan ve Türkistan’da kurulan uygarlıkların kesişme noktası Mezopotamya “iki nehir arasındaki ülke” olarak tanımlanmıştır. Fırat ve Dicle Irmakları arasında yer alan, oldukça verimli bir tarım havzası olan Mezopotamya’da Sümer, Elam, Akad, Babil ve Asur gibi devletler kurulmuştur.

a. Sümerler (MÖ 4000 – MÖ 2350)
b. Akadlar (MÖ 2350 – MÖ 2100)
c. Elamlar (MÖ 3000 – MÖ 640)
d. Babiller (Amurrular) (MÖ 2100 – MÖ 539)
e. Asurlular (MÖ 2000 – MÖ 609)