Web sitemize hoşgeldiniz, 06 Temmuz 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Selçuklu Tarihi » Melikşah Dönemi Karahanlılar ile İlişkiler

Melikşah Dönemi Karahanlılar ile İlişkiler

Sultan Melikşah batıda olduğu kadar, doğuda da Selçuklu Devleti topraklarını genişletiyordu.

Karahanlılar üzerine yapılan ilk seferin dışarıdan görünen sebepleri, Batı Karahanlı Hanı Ahmed b. el–Hızır’ın ulemâ ile arasındaki geçimsizlik, halkın malına el uzatması ve ulemânın Sultan Melikşâh’ı davetiydi. Hakikatte ise Sultan Melikşâh’ın bütün İslâm ülkelerini nüfuzu altına almak siyâsetinin bir parçasıydı. Nitekim bu fırsattan istifade ederek sultan Mâverâünnehr’e yürüdü. Önce 1089’da Buhara’yı aldı. Daha sonra Semerkand’ı muhasara etti.

Batı Karahanlı hükümdarı Ahmed Han mukavemete çalıştıysa da şehir ele geçirildi ve kendisi de esir edilerek Isfahan’a götürüldü. Bu suretle Batı Karahanlı devleti Selçuklular’a bağlanmış oldu. Sultan daha sonra Doğu Karahanlı Devleti üzerine yürüdü ve Özkend’e kadar ilerledi ve her iki Karahanlı devletini de itaat altına aldıktan sonra 1090 yılında Isfahan’a döndü. Ancak Karahanlı ordusunun temelini oluşturan Çigiller’in ve Atbaşı şehrinin hâkimi Yakub b. Süleyman’ın isyanı üzerine Melikşâh ikinci defa Semerkand ve Özkend’e hâkim oldu, Yakub ile anlaşarak Horasan’a döndü. Eşi Terken Hatun’un ricasıyla Ahmed Han’ın ülkesine geri gönderilmesine müsaade etti.

Ayrıca bakınız:

Selçuklu Devleti’ne Saldırılar ve Kavurd’un İsyanı

Kaynak: Selçuklular Tarihi – PROF. DR. MUHARREM KESİK

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz