Medreselerde Okutulan Dersler

Medreselerde Okutulan Dersler

Ulum-ı Aliye
(Yüksek İslami Bilimler)

Fıkıh
Kur’an
Tefsir
Hadis
Kelam

Ulum-ı Akliye
(Müspet Bilimler)


Felsefe
Matematik
Astronomi
Hendese
Hesap
Tarih

Ulum-ı Aliyye
(Alet Bilimleri)


Mantık
Maani
Belagat
İnşa