Web sitemize hoşgeldiniz, 16 Mayıs 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Sanat Tarihi » Maniyerist, Barok, Neoklasik ve Romantik Akımların Doğuşu

Maniyerist, Barok, Neoklasik ve Romantik Akımların Doğuşu

Maniyerizm, İtalya’da Yüksek Rönesans (Rönesans’ın son dönemi, 16. yüzyıl başları) ile barok akım
arasındaki geçiş dönemidir. Bu dönem, sanatta “duraklama dönemi” olarak da değerlendirilir.

Yüksek Rönesans’ta Yunan ve Roma eserlerini taklit ederek ulaşılabilecek
en üst seviyeye ulaşıldığı ve çözümlenecek bir şeyin kalmadığı
görüşüne varılmıştır. Rönesans Döneminin ölçü ve simetri anlayışına karşı
bir tepki olarak da Maniyerizm akımı ortaya çıkmıştır (265. görsel).

Barok sözcüğü, Portekizce
“barocco (düzgün olmayan
inciler)” dan gelir.
Barok akım kilisenin başını
çektiği karşı-reform hareketi
içinde ortaya çıkmıştır. Bu hareketi
benimseyen sanatçılar, kilisenin
etkisiyle eserlerinde dinî
coşku ve heyecan yaratma çabası
göstermişlerdir.
Akımın resim, heykel ve
mimari örnekleri büyüleyici ve
gösterişlidir (266. görsel).

18. yüzyılın ikinci yarısından sonra ortaya çıkan neoklasik akım,
tüm Avrupa’yı etkilemiştir. Barok ve rokoko sanatının aşırı gösterişli tarzına
tepki olarak doğmuştur. Eski Yunan ve Roma tarzı figürlü resmi canlandırmak
isteyen yeni bir akımdır. Antik Yunan ve Roma eserlerinin incelenmesi,
yeni kitapların yayımlanması ve arkeolojik kazılarla ortaya çıkan eserler,
antik sanata duyulan hayranlığı artırmış, klasik sanat yeniden canlanmıştır.
Sanatın eğitimi artık akademilerde verilmeye başlanmıştır (267. görsel).

İngiliz ressamların doğa sevgisi, sulu boya ve yağlı boya
tablolarına hâkim olan esrarlı ruh, toplumcu fikirlerle, insan sevgisi
ve insan haklarıyla birleşince fikir hayatının merkezi hâline
gelmiş ve romantizmin ortaya çıkışında etkili olmuştur. 19. yüzyıl
Avrupası’nda yaşanan ayaklanmalar, ihtilaller sonucu Fransa’da
parlementer rejimin kabul edilmesi gibi gelişmeler de romantizmin
ortaya çıkışında etkili olmuştur. En çok politika, edebiyat, resim ve
müzikte etkili olmuştur.

Romantizm, ülkelere göre farklı şekillerde ortaya çıkmış
ve estetiği kişisel duygulara taşımıştır. Resimde duygular ön plana
çıkarken ifadeli şekil bozuklukları dikkat çeker (268. görsel).

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz