Osmanlı Devleti Tarihi

Yönetim Alanında Yapılan Islahatlar

Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyıla kadar devlet yönetiminde yapılmak istenen yenilikler, yeniçeriler
ve ulema tarafından hoş karşılanmadığı için başarıya ulaşamamıştı.

Devlet memurları iç işleri ve dış işleri olarak
ikiye ayrıldı. Memurlara pantolon ceket ve fes giyme
zorunluluğu getirildi ve memurlar maaşa bağlandı.

Köy ve mahallelerde muhtarlıklar oluşturuldu.

Karantina ve posta teşkilatı kuruldu.

Askerî amaçlı ilk nüfus sayımı yapıldı.

Yurt dışına çıkışlarda pasaport uygulaması
başlatıldı.

Takvimivakayi adlı ilk resmî gazete yayımlandı.

Devletin kişilerin mallarına el koyma
(müsadere) usulüne son verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir