İslam ve Diğer Dinler Tarihi

Veda Haccı ve Veda Hutbesi

Hicretin 10. yılı zilkade ayında hac için hazırlanmaya
başladı. Arkadaşlarının da hazırlanmalarını
istedi. Bunun üzerine sahabe hazırlıklara
başladı. Bu durumu haber alan Medine
civarındaki Müslümanlar da Medine’ye gelmeye başladılar. Hac hazırlıkları tamamlandığında zilkade ayının sonlarına doğru Hz. Peygamber arkadaşları
ile beraber Medine’den hareket etti. Peygamberimiz bütün ailesini ve kızı Fatıma’yı da yanına almıştı.
Mikat mahalli olan Zü’l-Huleyfe mevkiine geldiklerinde Müslümanlar ihramlarını giydiler. Telbiye getirerek
Mekke yoluna koyuldular. On günlük bir yolculuktan sonra nihayet kuşluk vakti Mekke’ye vardılar.
Peygamberimiz (s.a.v) ve arkadaşları Kâbe’yi tavaf etti. Daha sonra Peygamberimiz (s.a.v) Safa ile Merve
arasında sa’y yaptı.

Hz. Peygamber (s.a.v) Mekke’de birkaç gün kaldıktan sonra Mina’ya gitti. Öğle ve ikindi namazlarını
orada kıldı. Sabah olunca Arafat’a gitti ve orada vakfe yaptı. Hz. Peygamber (s.a.v) arkadaşlarından buraya
çadır kurmalarını istedi. Bir müddet bu çadırda konakladı. Daha sonra çadırından çıkarak Arafat Vadisi’nin
ortasına geldi. Burada meşhur hutbesini okudu. Hz. Peygamber (s.a.v) çadırının bulunduğu yere tekrar
geldi. O sırada tebliğ vazifesinin tamamlandığını belirten şu ayetler nazil oldu:“…Bugün sizin için dininizi
kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim…” (Maide suresi, 3.
ayet) Hz. Ebu Bekir inen bu ayeti duyunca Hz. Peygamber’in vefatının yakın olduğunu hissetmiş ve ağlamıştı.
Peygamberimiz (s.a.v) hac görevini yerine getirdikten sonra Mekke’den ayrıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir