Türklerin Kullandığı Takvimler

Bu konuda “Türklerin Kullandığı Takvimler” ve “Türklerin Kullandıkları Takvimler” başlıklarına dair bilgi bulabilirsiniz. Türklerin kullanmış oldukları ilk takvim; güneş yılını esas alan ve yılların hayvan isimleriyle belirtildiği on iki hayvanlı Türk takvimidir.

Türkler İslamiyetin kabulünden sonra hicri takvimi kullanmaya başlamışlardır. Büyük Selçuklular döneminde Sultan Melik Şah tarafından hazırlatılan ve güneş yılı esas alınan Celali takvim kullanılmıştır.

Türklerin Kullandığı Takvimler
Türklerin Kullandığı Takvimler

Osmanlılar Devleti’nde mali işlerde güneş yılı esasına göre düzenlenen Rumi takvim kullanılmaya başlandı.1917 yılında ise Takvim-i Garbi adıyla Miladi takvime yakın bir takvim kullanılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra ise 26 Aralık1925’te Miladi takvim kabul edildi ve 1 Ocak 1926’dan itibaren kullanılmaya başlandı.

Türklerin Kullandığı Takvimler

12 hayvanlı Türk takvimi (Güneş)

12 hayvanlı Türk takvimi, Türklerin kullandığı takvimlerden biridir.

 1. Sıçgan Yılı:  Bu yıl genel olarak ortalamanın biraz üstünde bir rahatlıkla geçer, bazen sıkıntılarda görülür.
 2. Sığır Yılı: Bu yıl kış soğuk olur, ürün alınmaz bu yılı hiçbir kaynakta iyiye işaret gösterilmez, türlü sıkıntılar bu yıl gelir.
 3. Pars Yılı: Bu yıl dengelidir her türlü olaydan nasip alınır, iyilik ve kötülük eşit gelir.
 4. Tavşan Yılı: Bu yıl sular bol akar ve ürünler bol olur ama sıkıntı ve talihsizlik eksik olmaz, hep felaket olur.
 5. Balık Yılı: Bu yıl ürün bereketli olur ve sıkıntı yaşanmaz, huzurlu bir yıl olur.
 6. Yılan Yılı: Yılan yılı genel olarak sağlığın bozulacağına işarettir ve hükümdarlar devleti iyi yönetemezler.
 7. At Yılı: At yılı vasat bir yıldır ortalamanın altında bir huzur olur, mutlaka savaş yaşanır.
 8. Koyun Yılı: En güzel geçecek olan yıldır bu yılda dert, keder, elem, tasa gözükmez olur hep güzeldir.
 9. Maymun Yılı: Bu yıl hayvanlar, ürünler hep telef olur, hilebazlık ve dolandırıcılık hatsafada görülür.
 10. Tavuk Yılı: Bu yılda hayvanlar çok olur fakat doğal felaketler eksik olmaz, “kuraklık, sel, deprem, heyelan” ardı ardına gelir.
 11. İt Yılı: Genel olarak iyi bir yıldır, savaş olmaz, ürün ve hayvanlar bolca olur.
 12. Domuz Yılı: Hükümdar ve halk rahat eder bir bela yaşanmaz.

Hicri Takvim (Ay)

Hicri takvim, Türklerin kullandığı takvimlerden biridir.

Hicri Takvimi Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç kabul eden ve ayın dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir. Hicri Takvim; Hicri Semsi ve Hicri Kameri Takvim olmak üzere ikiye ayrılır:
Hz. Peygamber, Safer ayinin 27.günü Hz. Ebubekir ile birlikte Medine’ye hicret etmek üzere Mekke’den ayrılmış, 4 gece Sevr Mağarası’nda kalmış. 1 Rebiülevvel Pazartesi günü Sevr Mağarasından Medine’ye doğru yola çıkmışlardır. 8 Rebiülevvel / 20 Eylül 622 Pazartesi günü Küba köyü’ne gelmiş. Burada Küba Mescidi’ni inşa etmiş ve 12 Rebiülevvel Cuma günü Medine’ye doğru hareket etmişlerdir.
1- Hz. Peygamberin Küba’ya geliş günü olan 20 Eylül 622 tarihini, Hicri sene başlangıcı
olarak kabul eden ve dünyanın güneş etrafındaki dolanımını esas alan Takvim sistemine Hicr-i Semsi Takvim denilmektedir.
2 -İslamiyet’ten önce, her önemli olay tarih başlangıcı olarak kabul edilirmiş. En son Fil Vakası da takvim başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Bu uygulamada seneler, her önemli olaya göre sayılarak geldiğinden birçok karışıklıklara sebep oluyordu. Hz. Ömer zamanında Hicretin 17. yılında alınan bir kararla Hicretin olduğu sene Hicri Takvimin 1. yılı ve o yılın Muharrem ayı da Hicri Kameri takvimin yılbaşısı kabul edilmek suretiyle, o yıl 1 Muharrem’in rastladığı 16 Temmuz 622 tarihi de Hicri Kameri Takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Biz bunu Hicri Kameri Takvim değil Hicri Takvim olarak bilmekteyiz.

Celali takvim  (Güneş)

Celali takvim, Türklerin kullandığı takvimlerden biridir.

Celali Takvimi ya da Hicri Şemsi takvimi, Güneş yılı esasına göre, Ömer Hayyam başkanlığındaki bir kurul düzenlemiş, Büyük Selçuklu Sultanı Celaliddevlet Melikşah’a sunmuştur. 1079 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 9 Ramazan 471 (Miladi 15 Mart 1079) yılına rastlayan Nevruz yılbaşı olarak, Hicret yılı da başlangıç noktası olarak kabul edilmiştir. Babür İmparatorluğu da bir dönem Celali Takvimi’ni kullanmıştır. Celali Takvimi sadece tarım gibi ekonomik işlerin düzenlenmesinde kullanılmış, normal hayatta Hicri Takvim kullanılmaya devam edilmiştir.

Rumi takvim  (Güneş)

Rumi takvim, Türklerin kullandığı takvimlerden biridir.

Rumî Takvim, Hicret’i (Miladî 622) başlangıç kabul eden güneş yılı esasına dayalı bir takvim. Dünya’nın Güneş etrafında dolanımını esas alan Şemsî Takvim düzeninde, 13 Mart 1840’ta uygulanmaya başladı. Kamerî takvim sisteminde 1 yıl 354 gün, Şemsî takvim sisteminde ise Dünya’nın Güneş etrafında dolanımı esas alındığından bir yıl 365 gün olarak hesaplanır.

Miladi takvim  (Güneş)

Miladi takvim, Türklerin kullandığı takvimlerden biridir.

Miladi takvim ya da Gregoryen takvim, Jülyen takviminin yerine Papa XIII. Gregory tarafından yaptırılan takvim. Milad’ı tarih başlangıcı ve Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüş süresi olan 365 gün 6 saatlik zamanı “1 yıl” olarak kabul eder.

Dünyada en yaygın olarak kullanılan takvim olan miladî takvim, senede 10,8 saniye hata oranıyla en güvenilir ve hassas takvimdir.

Takvim konusunda bir uzman: Ömer Hayyam

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir