Türk-İslam Devletlerinde Yönetenler Sınıfı

Hanedan üyeleri, asker, vali ve din adamları yönetici sınıfı oluşturmaktaydı.
Toplum yapısının en üstünde yer alan sultanın
toplumsal konumu, idarecilere ve halka karşı
sorumluluk ve görevlerini yerine getirmesine
bağlıydı. Görevi ihmal, adaletten ayrılma ve
toplum refahını sağlayamama iktidarı kaybetmek
için önemli sebeplerdi.

İlk Müslüman Türk devletlerinde idareciler
genelde Türk’tü. Halk ise farklı ırk ve boylardan
meydana gelmekteydi. Karahanlı Devleti’nde
toplum tamamen Türk’tü. Gaznelilerde Gurlular,
Hindular gibi farklı unsurlar da yer almaktaydı.
Büyük Selçuklu Devleti’nde devleti kuran
Türklerin yanı sıra İranlı ve Arap unsurlar yer
alırken Tolunoğulları, İhşidiler ve Memluklularda
ise halkın büyük çoğunluğunu Arap, Rum, Berberi,
Mısırlı vb. Türk olmayan unsurlar oluşturmaktaydı.

Bir cevap yazın