Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları

Sosyal bilimler, insanın faaliyetlerini ve bu faaliyetler sonunda ortaya çıkan sonuç ve eserleri açıklamaya çalışır. Öyleyse insan ve insan faaliyetlerini değişik yönleriyle açıklamaya çalışan bilimlerin birbirleriyle ilişki içinde olması zorunludur. Diğer taraftan tarih, ilgi alanı geniş bir bilim dalıdır. Buna paralel olarak tarihe temel teşkil eden kaynaklar da çok çeşitlidir. Bu kaynakları tarih bilimi açısından doğrudan doğruya incelemek, değerlendirmek her zaman mümkün değildir. Bu nedenle tarihçi, bazı belge, bulgu ve bilgilerin açıklanmasında diğer bilim dallarından yararlanır.

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları

1. Coğrafya

2. Arkeoloji

3. Antropoloji

4. Etnografya

5. Hukuk

6. Kronoloji

7. Edebiyat

8. Felsefe

9. Paleografi

10. Epigrafi

11. Sosyoloji

12. Filoloji

13. Diplomatik

14. Nümizmatik

15. İstatistik

16. Ekoloji

17. Kimya

18. Sanat Tarihi

19. Heraldik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir