Tarih Bilimi

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları

Tarih Bilimine Yardımcı Bilim Dallarına Bakış

Tarih; millî kimliğin oluşumu ve değerlerin aktarımı için bir araç, geçmişi keşfetmek için sürekli bir sorgulama, günümüz sorunlarını anlamak ve analiz etmek için kaçınılmaz bir başvuru kaynağıdır. Sosyal bilimlerin önemli dallarından olan tarih sayesinde birey; özünü, toplumunu, dünyayı tanır ve öğrenir.

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları
Tarihe Yardımcı Bilim Dalları

Tarihi diğer beşeri ve sosyal bilim dallarından ayıran en önemli fark; diğer bilimler insanı veya doğayı bir yönüyle ele alırken tarih, insanı her yönüyle ve bütün yaptıklarıyla anlamaya ve anlatmaya çalışır. Tarihin fen bilimlerinden farkı ise tekrarlanamaması, deney ve gözlem yapılamamasıdır.

Tarihçi; siyasi, askerî, kültürel, sosyal veya biyografik bir eser oluştururken coğrafya, sosyoloji, felsefe, ekonomi, kronoloji, etnografya, hukuk,heraldik, arkeoloji, sanat tarihi, dil bilimi gibi farklı bilim dallarından yararlanır.

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları

Kronoloji: Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit ederek sıralar.

Coğrafya: İnsan ve mekanın karşılıklı etkileşimini araştırır.

Diplomasi: Siyasi belgelerin cins, şekil ve içerik olarak değerlendirmesini yapar.

Kadeş Antlaşması Tableti
Kadeş Antlaşması Tableti

Arkeoloji: Kazı yolu ile toprak ve su altındaki maddi kalıntıları ortaya çıkarır.

Çatalhöyük kazı alanı
Çatalhöyük kazı alanı

Heraldik:  Tarihte devletlerin kullandığı armaları inceler.

Etnografya: Toplumların örf, âdet, gelenek ve yaşayışlarını inceler.

Antropoloji: İnsan ırkını inceler ve kültürlerin gelişimini araştırır.

Nümizmatik: Tarih içerisinde basılan paraları inceler.

Eski para
Eski para

Paleografya: Yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimlerini inceler.

Filoloji:  Dillerin tarihini, gelişimini ve değişimini araştırır.

Epigrafi: Kitabeleri inceler.

 

Yukarıda tarihe yardımcı olan bilim dalları konusuna kısaca değindik ve tarihe yardımcı bilim dallarından bazılarını özellikleri ile birlikte anlatmaya çalıştık. Daha fazla bilgi için Tarih Biliminin Faydalandığı Bilim Dalları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.