Tanzimat Sonrası İlköğretim

Sıbyan mekteplerinde düzenleme yapılarak okutulacak dersler, sınav
sistemi, öğretmenlik şartları ve okulların inşası ve tamiri, öğretmen maaşları,
diğer masrafların nasıl karşılanacağı hükme bağlanmıştır.

Yönetimi Maarif Nezaretine bağlı okullara “mekteb-i iptidai” (ilkokul)
denirken Evkaf Nezaretine bağlı okullara “sıbyan mektebi” denilmeye devam edilmiştir.
İptidai mektepler usûl-i cedide göre eğitim yaparken sıbyan
mektepleri eski sistem üzerine eğitimlerini sürdürdüler. 1876’da kabul edilen
kanunuesasiye göre ilköğretim zorunlu hâle getirilmiştir. II. Meşrutiyet Döneminin
sonlarına doğru sıbyan mektepleri tamamen kapanarak yerlerini iptidai
mekteplerine bırakmıştır. 1913’te rüştiyelerin ilköğretime dahil edilmesiyle bu
mekteplerde eğitim 6 yıla çıkarılmıştır.

1910’dan itibaren Osmanlıda azınlıkların girişimiyle özel okul öncesi eğitim
kurumları (anaokulu) açılmaya başlandı. 1914’te ise ilk resmî okul öncesi
eğitim kurumu açıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir