Sıbyan Mektepleri

• Bu okullara mahalle mektebi ya da taş mektep denirdi.
• Kur’an’ı yüzünden ve ezberden okuma, temel matematik öğretilirdi.
Sonraki dönemlerde yazı eğitimi de verilmiştir.
• Beş, altı yaşlarındaki kız ve erkek çocukları bu okullara giderdi.
• Eğitim süresi dört yıldı.
• Öğretmenlerin okuma yazma bilmesi ve temel dinî bilgilere
sahip olması yeterliydi.
• Okulun giderleri vakıflar veya halk tarafından karşılanırdı.
• Eğitim, ailelerin isteğine bağlıydı; zorunlu değildi. 

Bir cevap yazın