Robert Rauschenberg (1925-2008)

Teksaslı ressam, gençlik yıllarında aldığı sanat eğitimlerindensonra ilk sergisini 1951’de New York’ta düzenlemiştir. İtalya, Düsseldorf,
Paris ve Londra’da sergiler açmıştır. Otuz yaşında ‘‘Şunun Bunun Kuvvetli
ve Gürültülü Patırtılı Derlemeleri’’ adını verdiği birleşik resimler dizisi
yapmıştır. Bu dizilerde gazete ve dergilerden alınan fotoğraflar ve kendiyaptığı resimler vardır. Bunlardan ‘‘Yatak’’ en dikkat çekici olanıdır (514.
görsel). Ressam, bu nesnelerle insanın ve sanatın aşırı biçimde alçaltılmasını
ima etmiştir.


1952-1955 yılları arasında bir grup sanatçıyla birlikte tüketiciye
yönelik desenlerdeki kitle imgelerinin sunuluşunu incelemiştir.