Türk Tarihi

Osmanlı Döneminde Yaygın Eğitim Kurumları ve Özellikleri

1. Cami ve Medreseler

Topluma dinî, ahlaki bilgi ve nasihat
verilen yerlerdi. Camilerde
yapılan derslere herkes devam
edebilirdi. Bu derslerde cemaat,
hocanın etrafında toplanır; onun
anlattıklarını dinlerdi. Camilerde
halk siyasi ve sosyal konularda
da bilgilendirilirdi.

2. Tekke ve Zaviyeler

Halka tasavvuf bilgisi, musikisi ile
halk edebiyatı öğretilen yerlerdi.
Yaygın eğitim yanında ücra yerlerde
yolcu barındırma, bölge güvenliğini
sağlama, yeni yerlerin
fethedilmesini ve buralara yerleşilmesini
sağlama gibi işlevleri de
vardı.

3. Kütüphaneler

Medrese külliyelerinin içinde ve
yakınlarında kütüphaneler yapılırdı.
Bu kütüphaneler öğretmen,
öğrenci ve araştırmacılardan başka
halka da açıktı. Okumuş kişilerin
kitap bağışlaması geleneği sayesinde
halk kütüphaneleri kitap
sayısı bakımından zengindi.

4. Sahaflar (Kitapçılar)

Az bulunur, eski kitapların satıldığı
sahaflar ile her türlü kitabın
satıldığı kitapçılar; öğretmen, öğrenci,
araştırmacı ve kitapseverlerin
buluştukları yerlerdi.

5. Loncalar

Ayakkabıcılar, hattatlar, sahaflar
vb.nin kendi içinde grup
oluşturduğu meslek örgütleriydi.
Loncalarda geleneksel
usta-çırak ilişkisiyle mesleki
eğitim de verilmekteydi.

6. Kıraathaneler

Aydınların, ediplerin ve halktan
kişilerin toplanıp tartıştığı, şiir
okuduğu yerlerdi. Bazı kahvehanelerde
Oğuzname , Battal Gazi,
Nasrettin Hoca, Leyla ve Mecnun,
Keloğlan gibi eserler okunmaktaydı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir