Türk Tarihi

Osmanlı Devleti’nde Saray Eğitimi

Topkapı Sarayı sadece devletin yönetildiği bir yer değildi.
Tecrübeli devlet adamlarının yetiştirilmesinden hanedan
mensuplarının eğitilmesine kadar birçok yönü olan büyük bir
okuldu. Sarayda eğitim verilen kurumlar enderun, harem ve şehzadegan mektebidir.

Enderun

Fatih döneminde tam olarak kuruluşu gerçekleştirilen
enderun mektebine başlangıçta devşirme sistemiyle Hristiyan
tebaanın zeki ve yetenekli çocukları alınırdı. Enderundaki
temel amaç iyi bir Müslüman, güvenilir, kabiliyetli devlet
adamları yetiştirmekti. Enderunda devşirmelerin eğitimi koğuş
denilen odalarda yapılırdı. Aşağıdan yukarıya doğru yedi oda
bulunmaktaydı. Bu odalar: Büyük Oda, Küçük Oda, Doğancılar
Odası, Seferli Odası, Kiler Odası, Hazine Odası ve Has Odadır.

Her odanın eğitimi öğrencilerin kabiliyetlerine göre bir ya da iki
yıl olabilirdi. Enderunun özelliği sarayın içinde olmasıdır. Askerî
eğitimden güzel sanatlara hatta musiki derslerinin de verildiği
çok yönlü bir eğitim kurumuydu. Türk ailelerin yanında Türkİslam
gelenek ve göreneklerini öğrenen çocuklar iç oğlan
olarak saraya alınırlardı. İç oğlanlar sarayda matematik, tarih gibi konularda üst seviyede eğitim
görürdü. Öğrenciler alt odalardan eğitime başlar, başarılı oldukları takdirde üste doğru yükselme
gerçekleşirdi. Yine yeteneklerine göre sportif faaliyetlerde bulunurlardı. Bir sanat dalında mutlaka
uzmanlaşırlardı. Padişahın özel hizmetini yaparak yetişen bu öğrenciler eğitimlerinin sonunda çıkma
usulü denen yöntemle birunda ya da taşrada yönetici olarak görevlendirilirdi. Yükselme Döneminde
enderundan birçok vezir, sadrazam ve yüksek dereceli devlet adamı yetişmiştir.

Harem

Haremde; padişahın eşleri, çocukları ve cariyeleri
yaşardı. Padişahın yaşadığı bölüme
denirdi. Harem aynı zamanda okul niteliğindeydi. Hareme
alınan cariyeler, kalfaların sıkı disiplini altında eğitimden
geçirilirdi. Bu cariyeler özel yeteneklerine göre müzik,
resim, edebiyat, örgü gibi dersler alır, bu arada dinî bilgileri
öğrenmelerine de önem verilirdi. Belirli günlerde özel
öğretmenler sarayda saz dersleri verirlerdi. Harem halkı,
günlerini kitap okumakla özellikle tarih öğrenerek geçirir ve
musiki ile uğraşırlardı.

Ayrıca padişahların erkek çocukları olan şehzadeler
saray içerisinde açılmış şehzadegan mektebinde
ilköğrenim eğitimlerini görürlerdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir