Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Nixon-Kissinger Doktrini

ABD yönetimi olarak SSCB ile ilişkilerimiz şu üç ilkeye göre
düzenlenecektir.(…)

Realizm ilkesi: (…) iki ülkenin birçok alanda farklı çıkarları
olduğunun da farkındayız.(….) Ortak çıkarlarımız doğrultusunda
antlaşmalar yapmaya hazırız.

Ölçü ilkesi: iki devletten birisi dünyada oluşan krizlerden tek
taraflı avantaj elde etmeye kalkışırsa iki devlet arasındaki
ilişkiler sürdürülemez.(…) Başka devletleri zarara uğratacak
anlaşmaları desteklemediğimiz gibi ilişkilerde eşitlik ilkesini
benimsiyoruz.

Bağlantılılık ilkesi: Dünyanın farklı bölgelerinde birbirine
bağlı sorunların çözümü için ABD olarak sadece askerî
alanlarda değil bütün alanlarda görüşmeler yapılmasını
savunuyoruz.


George LANGLOIS, 20. Yüzyıl Tarihi, s. 286-298’den derlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir