Sanat Tarihi

Neoklasik Resim Sanatı

Sanatta İlk Çağ ögelerinin yeniden ön plana çıkması anlamına gelir. Bu dönemde,
eski Yunan ve Roma tarzı tekrar canlandırılmıştır. Bu akım özellikle barok
sanatının aşırı süslemeciliğine duyulan bir tepkidir. 18. yüzyılın ilk yarısında önce
İtalya’da daha sonra Fransa, Almanya ve öteki Avrupa ülkelerinde gelişen ve eski
Yunan ve Roma örneklerine dayanan sanat üslubudur.
Jacques Louis DAVİD (Deyvit, 1748-1825), dönemin en önemli ressamıdır.
Ayrıca Antonio CANOVA (Kanova, 1757-1822) ve Dominique İNGRES (1780-
1867) de bu akımın önde gelen temsilcileridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir