Mısır’da Kurulan Türk Devletleri

İslam Devleti topraklarına katıldıktan sonra eyalet hâline getirilen Mısır, merkezden gönderilen
valiler tarafından yönetiliyordu. Ancak zamanla
Abbasi halifelerinin otoritesi zayıflayınca eyaletlere
tayin olan valiler merkezde kalarak,
yerlerine naipler gönderdiler. Abbasi Devleti’ni
parçalanma sürecine girdiği sırada Mısır’da vali
olarak görevli olan Tolunoğlu Ahmet’in burada
kendi devletini kurması ile birlikte 1000 yıl boyunca sürecek olan Türk egemenliği başlamış oldu.

 

 

 Tolunoğulları (868 – 905)

 İhşidiler (Akşitler) (935 – 969)

 Eyyubiler (1174 – 1250)

 Memlükler (1250 – 1517)

 Osmanlılar (1517 – 1881)

Bir cevap yazın