Kurtuluş Savaşı’nın Başlaması ve Cepheler

I. Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması’yla Osmanlı Devleti kayıtsız
şartsız teslim olmuş, fiilen sona ermişti. Anlaşma hükümlerinin uygulanmasıyla bir yandan ordularımız
terhis edilmeye, ulaşım ve haberleşme araçlarına el konulmaya başlanmış diğer yandan da İtilaf
Devletleri tek taraflı kararlarıyla vatan topraklarımızı işgale başlamışlardı.

Bu durum karşısında Türk halkı ise topyekûn harekete geçerek yurdumuzu işgalden kurtarmak için
Mustafa Kemal’in önderliğinde Millî Mücadele’yi başlattı.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir