Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Kore Savaşı (1950-1953)

II. Dünya Savaşı sonunda yapılan anlaşmalara
göre Japonları Kore’den uzaklaştırma görevi ABD
ve SSCB’ye verilmişti. Japonya savaşta yenilip
teslim olunca SSCB, Kuzey Kore’ye; ABD de
Güney Kore’ye yerleşerek 38. enlem sınır olarak
kabul edilmişti. Daha sonra SSCB ve ABD’nin iki
bölgeyi birleştirmeye yönelik müzakereleri sonuç
vermeyince konu Birleşmiş Milletlere götürülmüştü.
Bu girişimden de bir sonuç çıkmayınca kuzeyde
SSCB kontrolünde Kore Halk Cumhuriyeti,
güneyde de ABD kontrolünde Güney Kore Cumhuriyeti kurulmuştu.

ABD’nin Güney Kore ve Japonya’da asker
bulundurarak üstünlük sağlaması, SSCB’yi tedirgin
etmişti. SSCB bu duruma Çin’de komünist yönetim
kuruluncaya kadar ses çıkartmamıştı. SSCB,
Çin’de komünist yönetimin iş başına gelmesiyle
ABD’yi Uzak Doğu’dan uzaklaştırmaya karar verdi.

Moskova’nın talimatı ile Kuzey Kore, Güney
Kore’ye 25 Haziran 1950’de saldırıya geçti. Bu
saldırı karşısında ABD’nin başını çektiği bir
Birleşmiş Milletler Kuvveti oluşturuldu. Türkiye de
bu kuvvete bir tugayla katıldı. Savaş 1953 yılında
sona erdiyse de iki taraf da birbirine kesin üstünlük
sağlayamadı. Savaş sonunda SSCB, ABD’yi
Kore’den çıkaramayacağını anladı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir